GIỌT MƯA TRÊN LÁ

Sáng tác : Phạm Duy
Thể loại : Sự đời
Giai điệu : Valse
Đã xem :
Avatar thành viên TRAN Imrich
Người đăng : TRAN Imrich
Level :
Số bài đăng : 3299

Sheet nhạc

GIỌT MƯA TRÊN LÁ - Duy Quang & Thái Hiền

Hợp âm dạo (Valse):

[D] | [D] | [G][Em] | [Gb] | [Bm][A6] | [D]

[D][Bb] | [Bb] | [D][D] | [Em] | [Em][A]

Giọt [D] mưa trên lá nước [G] mắt mẹ [Em] già
[Gb] chã đầm [Bm] đìa trên [A] xác con lạnh [D] giá [A]
Giọt [D] mưa trên [D7] lá nước [G] mắt mặn [Em]
Thiếu [Gb] nữ mừng [Bm] vì tan [A] chiến tranh chồng [D] về [D]

Giọt [G] mưa trên [Em] lá tiếng [Bm] khóc oa [Gbm] oa
Đứa [G] bé chào [Em] đời cho [A] chúng ta nụ [D] cười [D]
Giọt [G] mưa trên [Em7] lá tiếng [Bm] nói bao [D] la
Tóc [G] trắng đậm [Em] đà êm [A] ái ru tình [D] già. [Asus4]

Giọt [D] mưa trên lá tiếng [G] nói thầm [Em] thì
Bóng [Gbm] dáng phật [Bm7] về xoa [A] vết thương trần [D] thế [A]
Giọt [D] mưa trên lá tiếng [G] nói tinh [Em] khôi
Lúc [Gb] Chúa vào [Bm7] đời xin [A] đóng đinh vì [D] người [D]

Giọt [G] mưa trên [Em] lá tiếng [Bm] khóc chơi [Gbm] vơi
Thế [G] giới lạc [Em] loài chưa [A] thoát ra phận [D] người [D]
Giọt [G] mưa trên [Em] lá cố gắng nguôi [D] ngoai
Nói [G] với loài [Em] người: xin [A6] cứ nuôi mộng [D] dài. [Asus4]

[D] | [D7] | [G][Em] | [Gb] | [Bm][A6] | [D]

[D][Bb] | [Bb] | [D][D] | [Em] | [Em][A]

Giọt [D] mưa trên lá bối [G] rối, bồi [Em] hồi
Ráo [Gb] riết, miệt [Bm] mài, anh [A] biết yêu lần [D] cuối [A]
Giọt [D] mưa trên lá bỡ [G] ngỡ, xôn [Em] xao
Cuống [Gb] quít, dạt [Bm] dào, em [A] biết yêu lần [D] đầu [D]

Giọt [G] mưa trên [Em] lá thấp [Bm] thoáng, bơ [Gbm]
Khép [G] nép, đợi [Em] chờ, xa [A] cách nhau từng [D] giờ [D7]
Giọt [G] mưa trên [Esus4] lá dĩ [Bm] vãng xa [D] xôi
Sớm [G] tối bùi [Em] ngùi, xa [Gbm/A] cách nhau một [D] đời. [A]

[D][Bb] | [Gm] | [D][D] | [Bb]

[Gm][D][D][Bb] | [Gm] | [D]

D

123

G

123

Em

23

Gb

234

Bm

234

A6

Bb

234

A

123

D7

123

Gbm

34

Em7

234

Asus4

12

Bm7

23

Esus4

23

Gbm/A

1234
V

Gm

34
III

 

Hợp âm dạo:

[Bb] | [F7] | [F][F] | [F] | [Bb][Bb] | [Bb][Bb]

[Bb] | [Ebm/Gb] | [Ebm/Gb][Ebm/Gb] | [F] | [F7]

Giọt [Bb] mưa trên [Fsus4] lá nước [Eb] mắt mẹ [Cm] già
[Dm] chã đầm [Bb6] đìa trên [F] xác con lạnh [Bb] giá [Bb]
Giọt mưa trên lá nước [Eb] mắt mặn [Cm]
Thiếu [Dm] nữ mừng [Bb] vì tan [Dm7] chiến tranh chồng [Bb] về [Bb]

Giọt [Eb] mưa trên [Cm] lá tiếng [Bb/D] khóc oa oa
Đứa [Eb] bé chào [Cm] đời cho [F] chúng ta nụ [Bb] cười [Bb]
Giọt [Eb] mưa trên [Cm] lá tiếng [Bb/D] nói bao la
Tóc [Eb] trắng đậm [Cm] đà êm [Gm] ái ru tình [Bb/F] già. [Bb]

Giọt mưa trên lá tiếng [Cm7] nói thầm [Cm] thì
Bóng [D/Gb] dáng phật [Gm] về xoa [F] vết thương trần [Bb] thế [Bb]
Giọt mưa trên [Eb/Bb] lá tiếng nói tinh [Cm] khôi
Lúc [D/Gb] Chúa vào [Gm] đời xin [F6] đóng đinh vì [Bb] người [Bb]

Giọt [Eb] mưa trên [Cm] lá tiếng [Bb/D] khóc chơi vơi
Thế [Eb] giới lạc [Cm] loài chưa [F6] thoát ra phận [Bb] người [Bb]
Giọt [Eb] mưa trên [Cm] lá cố [Bb/D] gắng nguôi ngoai
Nói [Eb] với loài [Cm] người: xin [Gm] cứ nuôi mộng [Bb] dài. [Bb]

The rain on the leaves is the [Eb] tears of [Cm7] joy
Of the [Dm] girl whose [Gm] boy returns from the [Bb] war. [Bb]
The rain on the [Dm] leaves is the bitter [Cm7] tears
When the [F] mother [Gm] hears her [F] son is no [Bb] more. [Bb]
The [Eb] rain on the [Cm] leaves is the [Bb/D] cry that is torn
From a [Eb] baby just [Cm] born as [F] life is be-[Bb] gun [Cm7]
The [Eb] rain on the [Cm] leaves is an [Bb/D] old couple’s love
Much [Eb] greater [Cm7] now than [Gm] when they were [Bb] young. [Gb]

The [B] rain on the leaves is the passionate [Cm] voice
In a [Eb/G] final [Abm] choice when [Gb] last love is [B] near. [B]
The rain on the [Ebm] leaves is [E/B] the voice sur-[Dbm] prised
As it [Eb/G] rea-[Abm] lizes its [Gb] first love is [B] here. [B]
The [E] rain on the [Dbm] leaves is the [B/Eb] heart’s distress
And a [E] loneli-[Dbm] ness, as [Gb] life passes [B] by. [B]
The [E] rain on the [Dbm] leaves is the [B/Eb] last caress
And a [E] tender-[Dbm] ness be-[Abm] fore love can [B] die. [B]

[B] | [G] | [Em][B] | [B] | [G][G] | [Em6] | [Dbm7][B] | [B]

 

Bb

234

F7

23

F

234

Fsus4

34

Eb

1234

Cm

234
III

Dm

123

Bb6

1234

Dm7

2

Bb/D

134

Gm

34
III

Bb/F

234

Cm7

23
III

D/Gb

1235

Eb/Bb

12

F6

1234

Gb

234

B

234

Eb/G

123

Abm

1234

Ebm

1234

E/B

123

Dbm

1234

E

123

B/Eb

1234

G

123

Em

23

Em6

234

Dbm7

234
Chia sẻ:

Những hợp âm sử dụng

Bình luận
0 bình luận
Sắp xếp theo

Chưa có bình luận nào mới

Hợp âm cùng ca sĩ

Sáng tác: Ns Việt Anh
KHÔNG CÒN MÙA THU - Duy Quang Điệu: Boston Không còn mùa [C] thu, trăng rơi bên [Em] thềm Không còn lời [Am] ru, mơ trên môi [C] mềm Em [F] thơ, như mùa xuân [Dm] đầu, nối dài đêm [G7] thâu Anh làm mùa [C] thu, cho em mơ...

KHÔNG CÒN MÙA THU - Duy Quang

Điệu: Boston

Không còn mùa [C] thu, trăng rơi bên [Em] thềm
Không còn lời [Am] ru, mơ trên môi [C] mềm
Em [F] thơ, như mùa xuân [Dm] đầu, nối dài đêm [G7] thâu

Anh làm mùa [C] thu, cho em mơ [Em] màng
Anh làm lời [Am] ru, quấn quýt bên [C] nàng
Em [F] đi, tiếc gì thu [Dm] vàng, tiếc gì xuân [G7] sang

Còn thương nhớ [C] nhau, về thắp sao [E7] trời
Còn thương nhớ [Am] nhau, từng đêm bão [C] tố
Tóc ướt trăng [F] thề, lời yêu chưa [Dm] nói trên môi vụng [G7] về

Đường ta đã [C] qua, chìm khuất chân [E7] trời
Đường ta sẽ [Am] qua, nào ai biết [C] tới
Chiều buông rã [F] rời, ru lòng thôi [G7] mơ, ru buồn lên [C] thơ.

Anh làm mùa [C] thu, cho em mơ [Em] màng
Anh làm lời [Am] ru, quấn quýt bên [C] nàng
Em [F] đi, tiếc gì thu [Dm] vàng, tiếc gì xuân [G7] sang

Còn thương nhớ [C] nhau, về thắp sao [E7] trời
Còn thương nhớ [Am] nhau, từng đêm bão [C] tố
Tóc ướt trăng [F] thề, lời yêu chưa [Dm] nói trên môi vụng [G7] về

Đường ta đã [C] qua, chìm khuất chân [E7] trời
Đường ta sẽ [Am] qua, nào ai biết [C] tới
Chiều buông rã [F] rời, ru lòng thôi [G7] mơ, ru buồn lên [C] thơ.

Hợp âm Sheet nhạc
Sáng tác: Vũ Thành An
BÀI KHÔNG TÊN SỐ 1 - Duy Quang Intro (Slow Ballad): [Em]-[Am] | [Em]-[Am] | [Am] | [Am]-[Dm] [Em]-[Am] | [G] | [Em] | [Am] | [Em]-[Am] [Am] Xin đời sống cho tôi mượn tiếng [Dm] Xin cho [Em] cơn mê thêm [F] dài một [G] ch...

BÀI KHÔNG TÊN SỐ 1 - Duy Quang

Intro (Slow Ballad):

[Em]-[Am] | [Em]-[Am] | [Am] | [Am]-[Dm]

[Em]-[Am] | [G] | [Em] | [Am] | [Em]-[Am]

[Am] Xin đời sống cho tôi mượn tiếng
[Dm] Xin cho [Em] cơn mê thêm [F] dài một [G] chuyến
[Em] Cuộc tình buông xuôi còn lưu luyến -[Em]
[Am] Còn đắng cay còn [Em] hận còn [Am] đau

[Em] giờ đã xa xăm rồi đó
[D] Nơi em [Em] đi chắc vẫn [F/A] còn lệ [G] ứa?
Chiều nay trông [Em] mưa mà nhung nhớ -[Em]
[Am] Một thoáng thương vay cho đời say -[G]

Cuộc tình ngày [C] đó đã [Am] theo mùa xuân [Em] đó
Cuộc đời này [Am] đây đã [G] chôn vơi ở [Am] đây
Ước cho nhiều tuổi [Em7] xanh trở về [Dm] đâu
[F] Theo ngày tháng [Em] tàn tình yêu cũng héo tàn [Em]

Mai đời có cho tôi gặp [Em/B] gỡ
[Dm] Xin cho [Em] đôi môi [F] em cười [G] rạng rỡ
Một bờ mi [Em] cong vùng tóc nhớ
[Am] Để sống thêm, thêm lần trẻ thơ...[Am/E]-[Am]

[Em]-[Am] | [Dm] | [Em]-[F] | [G]-[Em] | [Em] | [Am] | [Am]

[Em] | [Em] | [Dm] | [Em]-[F] | [G]-[Em] | [Am] | [Am]

Cuộc tình ngày [C] đó đã [Am] theo mùa xuân [Em] đó
Cuộc đời này [Am] đây đã [G] chôn vơi ở [Am] đây
Ước cho nhiều tuổi [Em7] xanh trở về [Dm] đâu
[F] Theo ngày tháng [Em] tàn tình yêu cũng héo tàn [Em]

Mai đời có cho tôi gặp [Em/B] gỡ
[Dm] Xin cho [Em] đôi môi [F] em cười [G] rạng rỡ
Một bờ mi [Em] cong vùng tóc nhớ
[Am] Để sống thêm, thêm lần trẻ thơ...[Am/E]-[Am]

Hợp âm Sheet nhạc
Sáng tác: Y Vân
  Kỷ [Am] niệm một món quà [C] duyên Chiều [F] xưa đi khắp phố [C] phường Tìm mua trong mấy gian [Dm] hàng Trăm nghìn muôn [Am] thứ nhưng chưa vừa [G7] lòng. Ngập [Am] ngừng tìm kiếm làm [C] sao Một [F] cho nhưng mu...

 

Kỷ [Am] niệm một món quà [C] duyên
Chiều [F] xưa đi khắp phố [C] phường
Tìm mua trong mấy gian [Dm] hàng
Trăm nghìn muôn [Am] thứ nhưng chưa vừa [G7] lòng.
Ngập [Am] ngừng tìm kiếm làm [C] sao
Một [F] cho nhưng muốn ba [C] điều.
Cầu mong ghi nhớ ban [Dm] đầu
Cho tình êm ấm cho duyên bền [C] lâu

[Am] Anh tặng [C] em một màu khăn liễu mềm
dịu dàng để bàn tay thấm [Dm] lệ
thẹn thùng khi tình yêu [E7] đến.
[Am] Anh tặng em [C] một màu hoa [G7] trắng ngần
mịn [C] màng để nhìn năm ngón [Dm] ngà
Nhẹ nhàng rũ trên cành [C] hoa

Kỷ [C] niệm [Am] đẹp biết là [G] bao.
Chỉ [F] xin duyên chớ phai [G] màu
Để [C] hoa khăn liễu hôm [G7] nào

Ân tình trên [C] hết yêu thương làm đầu
Kỷ niệm một chút làm [G7] tin.
Rồi [F] đây duyên đã vuông [G7] tròn
Tặng [C] em hoa cưới tay [G7] cầm
Hoa cài trên [C] áo thêu [Am] hoa vành [C] khăn.

Kỷ [Am] niệm một món quà [C] duyên
Chiều [F] xưa đi khắp phố [C] phường
Tìm mua trong mấy gian [Dm] hàng
Trăm nghìn muôn [Am] thứ nhưng chưa vừa [G7] lòng.
Ngập [Am] ngừng tìm kiếm làm [C] sao
Một [F] cho nhưng muốn ba [C] điều.
Cầu mong ghi nhớ ban [Dm] đầu
Cho tình êm ấm cho duyên bền [C] lâu

[Am] Anh tặng [C] em một màu khăn liễu mềm
dịu dàng để bàn tay thấm [Dm] lệ
thẹn thùng khi tình yêu [E7] đến.
[Am] Anh tặng em [C] một màu hoa [G7] trắng ngần
mịn [C] màng để nhìn năm ngón [Dm] ngà
Nhẹ nhàng rũ trên cành [C] hoa

Kỷ [C] niệm [Am] đẹp biết là [G] bao.
Chỉ [F] xin duyên chớ phai [G] màu
Để [C] hoa khăn liễu hôm [G7] nào

Ân tình trên [C] hết yêu thương làm đầu
Kỷ niệm một chút làm [G7] tin.
Rồi [F] đây duyên đã vuông [G7] tròn
Tặng [C] em hoa cưới tay [G7] cầm
Hoa cài trên [C] áo thêu [Am] hoa vành [C] khăn.

Hợp âm Sheet nhạc
Sáng tác: Trần Long Ẩn
  [Bm] | [D/A] | [G] | [Em] | [F#] | [Bm] | [C] | [F#] Bàn chân nào vừa [Bm] qua vùng đất còn hơi ấm Tình cờ bên cạnh [D] ta gốc tường rêu bụi [F#] bám [Bm] Có cuộc hẹn không [Em] thành bàn chân chờ lâu [Bm] lắm Bức...

 

[Bm] | [D/A] | [G] | [Em] | [F#] | [Bm] | [C] | [F#]

Bàn chân nào vừa [Bm] qua vùng đất còn hơi ấm
Tình cờ bên cạnh [D] ta gốc tường rêu bụi [F#] bám [Bm]
Có cuộc hẹn không [Em] thành bàn chân chờ lâu [Bm] lắm
Bức tường vẫn thinh nguyên bức tường vẫn thinh [F#m7] nguyên [F#]

Bức tường rào nhà [Bm] em thánh giá hay từ [G] giã
Treo ta suốt bốn [Em] mùa treo ta suốt bốn [D] mùa [F#m]
Lời nguyền gào gian [F#] trá mê ta hỡi em [G] yêu
Tình nào không trả [F#m] giá hỡi bức tường rong [Em] rêu, hỡi bức tường rong [Bm] rêu .

ÐK:

[B] Ta tựa nội rong [F#] rêu, [Bbm] nghe già hơn mười [F#] mấy
[B] Ta vẫn phải ngồi [A] đây, [F#] dù bao mùa tiếp [A] nối
[F#m] Ta vẫn phải ngồi [C#m] đây, [Em] ta vẫn phải ngồi [B] đây [Bm]

Bàn chân nào vừa qua vùng đất còn hơi [G] ấm
Tình cờ bên cạnh [D] ta, gốc tường rêu bụi [F#/Bb] bám [Bm]
Có cuộc hẹn không [E] thành bàn chân chờ lâu [Bm] lắm
Bức tường vẫn thinh nguyên bức tường vẫn thinh [F#m] nguyên [F#]

Bức tường rào nhà [Bm] em thánh giá hay từ [Gmaj7] giã
Treo ta suốt bốn [Em] mùa treo ta suốt bốn [D] mùa [F#]
Lời nguyền gào gian [Bm] trá mê ta hỡi em [G] yêu
Tình nào không trả [F#] giá hỡi bức tường rong rêu hỡi bức tường rong [Bm] rêu .

Hợp âm
Sáng tác: Song Ngọc
Hợp âm dạo (Duy Quang): [C] | [C] | [Bb] | [Gm7] | [Fm/Ab] | [Fm7] | [G] | [G] | [G] [Bm7] | [Em] | [Am] | [C/G] | [D/Gb] | [G] | [C] | [Dm]-[C/E] Tôi kể [C] câu chuyện thương [Am7] mến thủơ [Em] xa xưa Ngày [G] vừa lên...

Hợp âm dạo (Duy Quang):

[C] | [C] | [Bb] | [Gm7] | [Fm/Ab] | [Fm7] | [G] | [G] | [G]

[Bm7] | [Em] | [Am] | [C/G] | [D/Gb] | [G] | [C] | [Dm]-[C/E]

Tôi kể [C] câu chuyện thương [Am7] mến thủơ [Em] xa xưa
Ngày [G] vừa lên tám [C] lên mười
Lòng [Gsus4] đã mơ ước [Em] xa vời
Mộng [G] vì sao sáng [C] lên ngôi. [Gsus4]

Bạn của [G] tôi
Nàng [Em7] mới chớm năm [F] tuổi đời
Mộng [Ebm] ước sáng hơn [Em] sao trời
Được làm công chúa [Bb] cao sang. [Bb] | [G] | [C] | [Dsus4]

[Gsus4] Tôi với em [C] thường
Trong [Am] những hoàng [Em] hôn rơi
Bạn [G] bè dưới gốc [C] cây đào
Nàng [Dsus4] ví đây chốn [Em] cung vàng
Mà [G] ngọc ngà là những [C] hoa thơm. [C]

Và bảo [Bm] tôi vào [Em7] chốn núi cao [F] rừng già
Tìm [Cm/Eb] hái cánh hoa [Em] ngọc vàng
Làm [G7] quà xin cưới [C] công nương. [Ab] | [Fm]-[C] | [C]

Thơ ngây [F] đi... [A/Db] khi lửa chiến [Dm] tranh về
Đời [G] trai như cánh [Am] chim bằng
Tôi [F] cùng bao người [C] ra đi khoác [Dm] chiến y. [Cm/E] | [C]

Chuyện ngày [G] thơ mang [Am] theo vào đời [Bb] chinh nhân
Đêm [F] đêm địa đầu sương [Asus4] gió [Am]
Kể nhau [D/Gb] tâm sự [D] nỗi lòng riêng [Gm] tư. [G]

Lâu lắm [C] không về thăm [Am] xóm nhỏ năm [Em] xưa
Để [Gsus4] nhìn lại gốc [C] cây đào
Để [Dm] nghe công chúa [Em] mơ chuyện
Lầu [G] vàng gác tía [C] cung son. [Em]

Một lần hành quân về ghé chốn xưa [F] ngỡ ngàng
Hình [Ebm] bóng cố nhân [Em] năm nào
Thời [G] gian như giấc [C] chiêm bao.

Hợp âm
Sáng tác: Tuấn Khanh
  Hợp âm dạo (Capo I.): [Bm] | [A] | [D] | [Dm] | [E] | [E] Giờ [A] thì ở lại em [F#m] đi Anh [Bm] ơi muốn hứa lời [A] gì Lạnh [D] lùng trời buồn mênh mông Đôi [C#m] ta cách một biển [F#m] đông Thương anh [Bm] cách...

 

Hợp âm dạo (Capo I.):

[Bm] | [A] | [D] | [Dm] | [E] | [E]

Giờ [A] thì ở lại em [F#m] đi
Anh [Bm] ơi muốn hứa lời [A] gì
Lạnh [D] lùng trời buồn mênh mông
Đôi [C#m] ta cách một biển [F#m] đông
Thương anh [Bm] cách trở
Nụ hoa [A] chớm nở
Tình buồn như [E] áng mây [A] bay [C#m]

Đừng [A] buồn, đừng buồn nghe [F#m] anh
Em [Bm7] đi nối tiếp [A] hẹn hò
Đường [D] dài còn nhiều âu lo
Thương [C#m] anh giấc ngủ [Bm] bơ vơ
Nghe em nói nhỏ, trời khuya [A] lá đổ
Ngại ngùng [E] xa cách muôn [D] trùng [A]

Anh giờ [D] đây, lạc loài nương náu
Em ôm [C#m] ấp mối tình xa [F#m7] xưa
Mưa vẫn [Bm] mưa trong lòng [G] anh
Băng giá [A] băng trong lòng em
Tình [B] đôi ta dâng [G#m] vút lấp [B] ánh trăng [E] sao [Fm]

Cuộc [A] tình giờ thì xa [F#m] xăm
Trong [Bm] mơ vẫn thấy [A] là gần
Tình [D] trần thật nhiều gian truân
Thương [C#m] thân những chiều bâng [F#] khuâng
Đêm ru [Bm] tiếng thở ngờ đâu [A] cách trở
Chập [E] chờn kiếp sống mơ [A] hồ

[A] | [D] | [D] | [C#m] | [F#] | [Bm] | [G] | [A] | [E] | [B] | [F#m] | [E] | [E]

Cuộc [A] tình giờ thì xa [F#m] xăm
Trong [Bm] mơ vẫn thấy [A] là gần
Tình [D] trần thật nhiều gian truân
Thương [C#m] thân những chiều bâng [F#] khuâng
Đêm ru [Bm] tiếng thở ngờ đâu [A] cách trở
Chập [E] chờn kiếp sống mơ [A] hồ

Hợp âm
TRÊN ĐỈNH MÙA ĐÔNG - Ngọc Lan & Duy Quang Điệu: Boston [F] | [A] | [Dm] | [Cm] | [Bb] | [Dm7] | [Gm] [C] | [F] | [Cm/Eb] | [Dm7] | [Db] | [C] [F] Từ một ngày xa trước anh đưa [Gm] em về bóng ngả [C] đam mê [Bb] Em dấ...

TRÊN ĐỈNH MÙA ĐÔNG - Ngọc Lan & Duy Quang

Điệu: Boston

[F] | [A] | [Dm] | [Cm] | [Bb] | [Dm7] | [Gm]

[C] | [F] | [Cm/Eb] | [Dm7] | [Db] | [C]

[F] Từ một ngày xa trước anh đưa [Gm] em về bóng ngả [C] đam mê
[Bb] Em dấu son [Am] gót mềm nhủ lòng [Dm] lãng quên mà nhớ đêm [Eb] đêm
Chuyện một lần yêu [Am] ai như [Dm] chuyện một đời [G/B] con gái
Cho anh một [G] lần anh được gì [C] không, em còn [F] gì không? [F]

[Gm/Bb] Ôi những câu [Gm] chuyện lòng làm [Bbm] thơm ngát thêm tuổi [F] hồng
Anh [D] ơi yêu đi yêu đi trên đỉnh yêu [G] đương gió tỏa thêm [Gm] hương
[Gm/Bb] Ôi những câu chuyện lòng từ lâu vẫn như [Am] mùa đông
Anh [Dm] ơi yêu đi yêu [G] đi nếm thử thương [Bb] đau
Khi hạnh phúc [F/A] qua mau [C]

[F] Kể từ sau đêm đó sân vui đại [Gm] học
Vắng tiếng [C] chim ca [Bb] cho dẫu không xóa [Am] nhòa
Thì rồi cũng [Dm] qua tình cũng bay [Eb] xa
[Gm/Bb] Ngàn ngày trôi [Am] xa vắng chưa [Dm] cạn một lần [G/B] cay đắng
Xa nhau [Gm7] một đời, em còn [C] gì đâu anh còn [F] gì đâu [Bb]-[C]

[F] | [F] | [Gm] | [C] | [Bb] | [Am] | [Dm] | [Eb]

[Eb] | [Am] | [Dm7] | [G/B] | [Gm] | [C7] | [F] | [Eb]

[Bbm] Ôi những câu chuyện lòng
Làm thơm ngát thêm tuổi [F] hồng
Anh [Dm] ơi yêu đi yêu [D] đi
Trên đỉnh yêu [G] đương gió tỏa thêm [C] hương
[Bb] Ôi những câu chuyện lòng từ lâu vẫn như [Am] mùa đông
Anh [Dm] ơi yêu đi yêu [G] đi nếm thử thương [Bb] đau
Khi hạnh phúc [F/A] qua mau [Bb]-[C]

[F] Kể từ sau đêm đó, sân vui đại [Gm] học vắng tiếng [C] chim ca
[Bb] Cho dẫu không [Am] xóa nhòa
Thì rồi [Dm] cũng qua tình cũng [Eb] bay xa
[Bb] Em không còn gì đâu và anh anh còn [F] gì đâu
Xin cho [Gm] em thêm một ngày [F] nữa thôi
Xin cho em [Gm] thêm một [C] đời... [Bb] thương... [F] nhớ

 

Hợp âm Sheet nhạc
Sáng tác: Văn Phụng
Ai [Dm] qua bến Đà Giang, cho tôi nhắn vài [F] câu Thương [Dm] về mái tranh nghèo bên hàng cau Chia [Gm] ly đã từ [C] lâu, ôi mong ước làm [Gm] sao Bao nhiêu bóng người [A7] thân mến năm [Dm] nào Tôi [F] thương mái chèo...

Ai [Dm] qua bến Đà Giang, cho tôi nhắn vài [F] câu
Thương [Dm] về mái tranh nghèo bên hàng cau
Chia [Gm] ly đã từ [C] lâu, ôi mong ước làm [Gm] sao
Bao nhiêu bóng người [A7] thân mến năm [Dm] nào

Tôi [F] thương mái chèo lơi, bên manh áo tả tơi
Những [Dm] người lái con đò trên dòng nước
Ai [Gm] xuôi bến Đà [C] Giang, nghe trăng gió thở [Gm] than
Bâng khuâng ngắm dòng [A7] sông nước mơ [Dm] màng

Đà [C] Giang nước [Bb] biếc [Dm],...
[Am] Thuyền [D7] theo sóng triền [Gm] miên
[Dm] Người [Gm] ơi có [Dm] nhớ ,
[F] Lòng [A7] ta vẫn mong [Dm] chờ
Tôi [Dm] mơ bến ngày xưa, bên [F] đôi mái chèo đưa
Nhịp Dm nhàng gió ru hoà duyên tình nước

Ai [Gm] xuôi bến Đà [C] Giang, ai qua chuyến đò [Gm] ngang
Cho tôi nhắn niềm [A7] thương nhớ dâng [Dm] tràn
Ai [Gm] xuôi bến Đà [C] Giang, ai qua chuyến đò [Gm] ngang
Cho tôi nhắn niềm [Am7] thương nhớ đầy [Dm] vơi

Hợp âm Sheet nhạc
Sáng tác: Ngô Thụy Miên
  Ngày đó có một lần đôi môi [Em] em khẽ hỏi [D] anh Tình yêu như chăn [A] gối hay hương [A7] đêm Ngày [D] đó có một lần khi đôi [Em] môi chợt tìm [D] môi Tình yêu như giông [A7] tố qua bốn [D] mùa [D7] Bây [G] giờ...

 

Ngày đó có một lần đôi môi [Em] em khẽ hỏi [D] anh
Tình yêu như chăn [A] gối hay hương [A7] đêm
Ngày [D] đó có một lần khi đôi [Em] môi chợt tìm [D] môi
Tình yêu như giông [A7] tố qua bốn [D] mùa [D7]

Bây [G] giờ là mùa thu Pari không có [D] anh
Bây giờ mình xa nhau cuộc đời thôi vắng [A] tên
Em [Gm] ơi đừng khóc [G] nữa, đừng tiếc [D] nuối mà gì
Em [Gm] ơi tìm đâu thấy đời đã [A] vỡ như [D] mơ

Rồi mai tóc bạc đầu qua bao [Em] nhiêu cuộc bể [D] dâu
Tình xin không gian [A] dối không quên [A7] nguôi
Dù [D] mai cuối cuộc đời ta cho [Em] nhau chuyện tình [D] đau
Tình xin không im [A7] tiếng qua bốn [D] mùa

Bây [G] giờ là mùa thu Pari không có [D] anh
Bây giờ mình xa nhau cuộc đời thôi vắng [A] tên
Em [Gm] ơi đừng khóc [G] nữa, đừng tiếc [D] nuối mà gì
Em [Gm] ơi tìm đâu thấy đời đã [A] vỡ như [D] mơ

Rồi mai tóc bạc đầu qua bao [Em] nhiêu cuộc bể [D] dâu
Tình xin không gian [A] dối không quên [A7] nguôi
Dù [D] mai cuối cuộc đời ta cho [Em] nhau chuyện tình [D] đau
Tình xin không im [A7] tiếng qua bốn [D] mùa...

 

Hợp âm Sheet nhạc
Sáng tác: Phạm Duy
  Hợp âm dạo (Duy Quang): [C#] | [Bbm] | [G#m] | [C#] [F#] | [F#] | [Bbm] | [Bbm] | [G#m7] | [C#] | [F#]-[G#] 1. Vườn [C#] rau, vườn [Fm] rau xanh ngắt một [Bbm] màu Có [G#] đàn, có đàn gà con nương [C#] náu -[F#] M...

 

Hợp âm dạo (Duy Quang): [C#] | [Bbm] | [G#m] | [C#]

[F#] | [F#] | [Bbm] | [Bbm] | [G#m7] | [C#] | [F#]-[G#]

1. Vườn [C#] rau, vườn [Fm] rau xanh ngắt một [Bbm] màu
Có [G#] đàn, có đàn gà con nương [C#] náu -[F#]
Mẹ [C#] quê, mẹ [Fm/C] quê vất vất vả trăm [Bbm] chiều
Nuôi [G#] đàn, nuôi một đàn con chắt [C#] chiu.

ĐK:
Bà bà mẹ [Bbm] quê, gà [C#] gáy trên đầu ngọn [F#] tre
[Bbm] Bà bà mẹ [D#m] quê, chợ [F#m] sớm đi chưa thấy [C#] về
[Fm] Chờ nụ cười [D#m] son, [G#] và đồng quà [C#] ngon. [C#]

2. Trời mưa, trời mưa ướt áo mẹ [Bbm] già
Mưa [G#] nhiều, mưa nhiều càng tươi bông [C#] lúa
Trời soi, trời [Fm/C] soi bốc khói sân [Bbm] nhà
Nắng [G#] nhiều nắng nhiều thì phơi lúa [C#] ra.

ĐK:
Bà bà mẹ [Bbm] quê, đêm [C#] sớm không nề hà [F#] chi
[Bbm] Bà bà mẹ [D#m] quê, ngày [F#m] tháng không ao ước [C#] gì
[Fm] Nhỏ giọt mồ [D#m] hôi, [G#] vì đời trẻ [C#] vui. [A]

Lên 1/2 cung:

[D] | [Bm] | [Am] | [D] | [G] | [G] | [Bm] | [Bm] | [Am] | [D] | [G]-[A]

3. Miệng [Dm] khô, miệng [D] khô nhớ bát nước [Bm] đầy
Nhớ [A] bà, nhớ bà mẹ quê xưa [D] ấy [G]
Mùa [D] đông, mùa [F#m] đông manh chiếu thân [Bm] gầy
Cháu [A] bà, cháu bà ngủ ngon giấc [D] say.

ĐK2:
Bà bà mẹ [Bm] quê, chân [D] bước ra đời rồi [G] xa
[Bm] Bà bà mẹ [Em] quê, từ [G] lúc quê hương xoá [D] nhoà
[F#m] Nhìn về miền [Em] quê, [A] mà giọt lệ [D] sa. [F#m] Nhìn về miền [Em] quê, [A] mà giọt lệ [D] sa. [Bm] Bà bà mẹ [Em] quê, từ [Gm] lúc quê hương xoá [D] nhoà
[F#m] Nhìn về miền [Em] quê, [A] mà giọt lệ [Dm] sa. [Bm] Bà bà mẹ [Em] quê, từ [G] lúc quê hương xoá [D] nhoà
[F#m] Nhìn về miền [Em] quê, [A] mà giọt lệ [D] sa...  
Hợp âm Sheet nhạc