GIỌT MƯA TRÊN LÁ

Sáng tác Phạm Duy
Nhịp điệu Valse
Thể loại Sự đời
Đã xem 1250

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2088

Hợp âm dạo (Duy Quang & Thái Hiền):

[D] | [D] | [G][Em] | [Gb] | [Bm][A6] | [D]

[D][Bb] | [Bb] | [D][D] | [Em] | [Em][A]

Giọt [D] mưa trên lá nước [G] mắt mẹ [Em] già
[Gb] chã đầm [Bm] đìa trên [A] xác con lạnh [D] giá [A]
Giọt [D] mưa trên [D7] lá nước [G] mắt mặn [Em]
Thiếu [Gb] nữ mừng [Bm] vì tan [A] chiến tranh chồng [D] về [D]

Giọt [G] mưa trên [Em] lá tiếng [Bm] khóc oa [Gbm] oa
Đứa [G] bé chào [Em] đời cho [A] chúng ta nụ [D] cười [D]
Giọt [G] mưa trên [Em7] lá tiếng [Bm] nói bao [D] la
Tóc [G] trắng đậm [Em] đà êm [A] ái ru tình [D] già. [Asus4]

Giọt [D] mưa trên lá tiếng [G] nói thầm [Em] thì
Bóng [Gbm] dáng phật [Bm7] về xoa [A] vết thương trần [D] thế [A]
Giọt [D] mưa trên lá tiếng [G] nói tinh [Em] khôi
Lúc [Gb] Chúa vào [Bm7] đời xin [A] đóng đinh vì [D] người [D]

Giọt [G] mưa trên [Em] lá tiếng [Bm] khóc chơi [Gbm] vơi
Thế [G] giới lạc [Em] loài chưa [A] thoát ra phận [D] người [D]
Giọt [G] mưa trên [Em] lá cố gắng nguôi [D] ngoai
Nói [G] với loài [Em] người: xin [A6] cứ nuôi mộng [D] dài. [Asus4]

[D] | [D7] | [G][Em] | [Gb] | [Bm][A6] | [D]

[D][Bb] | [Bb] | [D][D] | [Em] | [Em][A]

Giọt [D] mưa trên lá bối [G] rối, bồi [Em] hồi
Ráo [Gb] riết, miệt [Bm] mài, anh [A] biết yêu lần [D] cuối [A]
Giọt [D] mưa trên lá bỡ [G] ngỡ, xôn [Em] xao
Cuống [Gb] quít, dạt [Bm] dào, em [A] biết yêu lần [D] đầu [D]

Giọt [G] mưa trên [Em] lá thấp [Bm] thoáng, bơ [Gbm]
Khép [G] nép, đợi [Em] chờ, xa [A] cách nhau từng [D] giờ [D7]
Giọt [G] mưa trên [Esus4] lá dĩ [Bm] vãng xa [D] xôi
Sớm [G] tối bùi [Em] ngùi, xa [Gbm/A] cách nhau một [D] đời. [A]

[D][Bb] | [Gm] | [D][D] | [Bb]

[Gm][D][D][Bb] | [Gm] | [D]

x

Asus4

12

Thế tay

x

Esus4

23

Thế tay

x

Gbm/A

1234
V

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

 

Hợp âm dạo:

[Bb] | [F7] | [F][F] | [F] | [Bb][Bb] | [Bb][Bb]

[Bb] | [Ebm/Gb] | [Ebm/Gb][Ebm/Gb] | [F] | [F7]

Giọt [Bb] mưa trên [Fsus4] lá nước [Eb] mắt mẹ [Cm] già
[Dm] chã đầm [Bb6] đìa trên [F] xác con lạnh [Bb] giá [Bb]
Giọt mưa trên lá nước [Eb] mắt mặn [Cm]
Thiếu [Dm] nữ mừng [Bb] vì tan [Dm7] chiến tranh chồng [Bb] về [Bb]

Giọt [Eb] mưa trên [Cm] lá tiếng [Bb/D] khóc oa oa
Đứa [Eb] bé chào [Cm] đời cho [F] chúng ta nụ [Bb] cười [Bb]
Giọt [Eb] mưa trên [Cm] lá tiếng [Bb/D] nói bao la
Tóc [Eb] trắng đậm [Cm] đà êm [Gm] ái ru tình [Bb/F] già. [Bb]

Giọt mưa trên lá tiếng [Cm7] nói thầm [Cm] thì
Bóng [D/Gb] dáng phật [Gm] về xoa [F] vết thương trần [Bb] thế [Bb]
Giọt mưa trên [Eb/Bb] lá tiếng nói tinh [Cm] khôi
Lúc [D/Gb] Chúa vào [Gm] đời xin [F6] đóng đinh vì [Bb] người [Bb]

Giọt [Eb] mưa trên [Cm] lá tiếng [Bb/D] khóc chơi vơi
Thế [Eb] giới lạc [Cm] loài chưa [F6] thoát ra phận [Bb] người [Bb]
Giọt [Eb] mưa trên [Cm] lá cố [Bb/D] gắng nguôi ngoai
Nói [Eb] với loài [Cm] người: xin [Gm] cứ nuôi mộng [Bb] dài. [Bb]

The rain on the leaves is the [Eb] tears of [Cm7] joy
Of the [Dm] girl whose [Gm] boy returns from the [Bb] war. [Bb]
The rain on the [Dm] leaves is the bitter [Cm7] tears
When the [F] mother [Gm] hears her [F] son is no [Bb] more. [Bb]
The [Eb] rain on the [Cm] leaves is the [Bb/D] cry that is torn
From a [Eb] baby just [Cm] born as [F] life is be-[Bb] gun [Cm7]
The [Eb] rain on the [Cm] leaves is an [Bb/D] old couple’s love
Much [Eb] greater [Cm7] now than [Gm] when they were [Bb] young. [Gb]

The [B] rain on the leaves is the passionate [Cm] voice
In a [Eb/G] final [Abm] choice when [Gb] last love is [B] near. [B]
The rain on the [Ebm] leaves is [E/B] the voice sur-[Dbm] prised
As it [Eb/G] rea-[Abm] lizes its [Gb] first love is [B] here. [B]
The [E] rain on the [Dbm] leaves is the [B/Eb] heart’s distress
And a [E] loneli-[Dbm] ness, as [Gb] life passes [B] by. [B]
The [E] rain on the [Dbm] leaves is the [B/Eb] last caress
And a [E] tender-[Dbm] ness be-[Abm] fore love can [B] die. [B]

[B] | [G] | [Em][B] | [B] | [G][G] | [Em6] | [Dbm7][B] | [B]

 

x

Fsus4

34

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Bb6

1234

Thế tay

x

Bb/D

134

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Bb/F

234

Thế tay

x

Cm7

23
III

Thế tay

x

D/Gb

1235

Thế tay

x

Eb/Bb

12

Thế tay

x

Eb/G

123

Thế tay

x

Abm

1234

Thế tay

x

Ebm

1234

Thế tay

x

Dbm

1234

Thế tay

x

B/Eb

1234

Thế tay

x

Dbm7

234

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!

Video hợp âm liên quan