Hợp âm dạo (Quang Lê – Valse): [Em] | [Em] | [Em] | [Em] [E] | [Bm] | [A] | [Am/C][Em] | [Gb] | [B] | [B][Em] [G/D] | [A/Db] | [Am/C][Em] | [B] | [Em] | [Em] Hôm [E] xưa tôi [Bm] đến nhà [Em] em Ra về mới [Bm] nhớ rằng......