Nhạc đỏ

Hợp âm những bài hát nhạc đỏ (nhạc cách mạng) thời xây dựng và bảo vệ tổ quốc