Hợp âm dạo (Duy Quang): [Gb][A][Bm] | [Bm] | [Gb][Bm][A] | [A] [E][A][G] | [G] | [Bm] | [Gb][Em7][Gb] Còn rơi [Bm] mãi trên phím đàn Còn rơi [G] mãi những tiếng [Gbm] buồn thở than Đã lâu [Bm] rồi [Bm/D]… nụ cười vắng (héo) trên [Gbm] môi [Gbm] [Bm] Mưa rơi mưa rơi, còn [Gbm/A] rơi mãi nhớ thương [G] ai Ướt bờ mi em [Gbm] dài, [Em] mưa rơi mưa [G/D] rơi Còn làm [C] mưa mãi [Bm] trong đời [Gb]… người đã xa vắng [Bm] rồi Con tim cô [Abm] đơn, còn ôm [D/A] ấp những câu thề [G]......