Nguyễn Hữu Đức

Trang web Hợp âm Pro hiện tại chưa có thông tin hay tiểu sử về nhạc sĩ Nguyễn Hữu Đức, tác giả của ca khúc “Và như thế ta đã yêu nhau”…

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.