Hợp âm dạo (Duy Quang & Thái Hiền): [D] | [D] | [G][Em] | [Gb] | [Bm][A6] | [D] [D][Bb] | [Bb] | [D][D] | [Em] | [Em][A] Giọt [D] mưa trên lá nước [G] mắt mẹ [Em] già Lã [Gb] chã đầm [Bm] đìa trên [A] xác con lạnh......