Hợp âm những bài hát Nhạc Ý

Sheet nhạc

NGÔI NHÀ TRẮNG (Casa Bianca)

Sáng tác: Nhạc ngoại
NGÔI NHÀ TRẮNG (Casa Bianca) - Thành Đức Hạnh Điệu: Slow Ballad Thời thơ ấu ta cùng tới [Em] trường, [Em]-[B] Bầy chim [Em] non đùa vui lứa [G] đôi thân thương. Mầm xanh [Em] sống chứa [B] chan tình [Em] đời, Người bạn [...

SAMBARIO

Sáng tác: E. Riccardi
Nhịp: 4/4, tempo: 114, điệu: Ballad ===== [D] | [D] | [D] | [D]  [D] stretti abbracciati sul plaid sambar-[Em] io' [D] [A6] oggi divido con te quello che [D] ho [D] un misto di donna e bambina sambar-[Em] io' [Em] giochi...
Sheet nhạc

BESAME MUCHO

Sáng tác: Consuelo Velázquez
Intro: [Cm] | [Gsus4] | [Cm] | [Cm] | [Gsus4] [Cm] | [Ab6] | [Ab6] | [Cm7] | [Cm] | [Gsus4] Bésa-[Cm] me, bésame [Fm] mucho [Fm]-[Csus4] [Fm] Como si [Cm] fuera esta [Fm7] noche La [Cm/G] última [Cm] vez. [Gm] | [Cm]-[Gm...

ANDREA

Sáng tác: Khuyết danh
Intro: [D] | [A] | [A] | [D] | [D] | [A] | [A] | [D] [A] | [A] | [G] | [D] | [A] | [A] | [G] | [D] An-[A] drea s'e' perso, s'e' [G] perso e non sa tor-[D] nare [D] And-[A] rea s'e' perso, s'e' [G] perso e non sa tor-[D]...