Hợp âm những bài hát Phật Giáo

GIA ĐÌNH LÀ THẾ GIỚI THU NHỎ

GIA ĐÌNH LÀ THẾ GIỚI THU NHỎ - Kiều Minh Tâm Nhịp: 4/4, tempo: 80, điệu: Blues ===== [B] Ba ơi ba, gia [Gb] đình ta là [Abm] cả thế giới [E] Ba là bầu trời, [Gb] mẹ là trái đất ôm [B] ấp muôn loài là [Gb] con [B] Ba ơi b...