Hợp âm những bài hát Ngành Y

Sáng tác: Y Jang Tuyn
Em Tôi Là Bác Sĩ - Y Jang Tuyn Nhịp: 3/4, tempo: 115, điệu: Valse ===== [D]-[Bm] | [Gbm]-[G] | [Em]-[A] | [D]-[D] [G]-[Gb] | [Em]-[D] | [D]-[Gbm] | [A7]-[D] Em [D] tôi là bác [Bm] sĩ bao sĩ vì bao [G] người Giấc [A] ngủ...

Em Tôi Là Bác Sĩ - Y Jang Tuyn

Nhịp: 3/4, tempo: 115, điệu: Valse
=====

[D]-[Bm] | [Gbm]-[G] | [Em]-[A] | [D]-[D]

[G]-[Gb] | [Em]-[D] | [D]-[Gbm] | [A7]-[D]

Em [D] tôi là bác [Bm] sĩ bao sĩ vì bao [G] người
Giấc [A] ngủ chẳng đủ [Em] say ngày ngày hay [A] stress -[D]
Em [G] tôi là bác sĩ nhà [Em] mình thì chẳng [Gbm] lo
Chỉ [Em] lo việc bao [G] người sức [A] khỏe đặt lên [D] đầu
thế mà có lúc ngẩn [Em] ngơ,  hay [A] selfy và [Gbm] chàng lại làm [D] thơ
Cuộc [Gbm] sống vất [Bm] vả vẫn mộng [Em] mơ
Vì bao [A] người bác [A7] sĩ chẳng thờ [D] ơ

Em [D] tôi là bác [Bm] sĩ, bác [Gbm] sĩ nguyện yêu [G] nghề
Ngày [A] ngày chăm ca [D] bệnh màu [A] áo blue đẹp sao [D]
Em [G] tôi là bác sĩ trong [Dbm] tim tôi tự [D] hào
Nghề [Em] cao quý em [G] ơi, bác sĩ là em [D] tôi...[D]-[Bm]

[Gbm]-[G] | [Em]-[A] | [D]-[D] | [G]-[Gb] | [Em]-[D] | [D]-[Gbm] | [A7]-[D]

Em [D] tôi là bác [Bm] sĩ bao sĩ vì bao [G] người
Giấc [A] ngủ chẳng đủ [Em] say ngày ngày hay [A] stress -[D]
Em [G] tôi là bác sĩ nhà [Em] mình thì chẳng [Gbm] lo
Chỉ [Em] lo việc bao [G] người sức [A] khỏe đặt lên [D] đầu
thế mà có lúc ngẩn [Em] ngơ,  hay [A] selfy và [Gbm] chàng lại làm [D] thơ
Cuộc [Gbm] sống vất [Bm] vả vẫn mộng [Em] mơ
Vì bao [A] người bác [A7] sĩ chẳng thờ [D] ơ

Em [D] tôi là bác [Bm] sĩ, bác [Gbm] sĩ nguyện yêu [G] nghề
Ngày [A] ngày chăm ca [D] bệnh màu [A] áo blue đẹp sao [D]
Em [G] tôi là bác sĩ trong [Dbm] tim tôi tự [D] hào
Nghề [Em] cao quý em [G] ơi, bác sĩ là em [D] tôi...[D]-[Bm]

Hợp âm