Thạch Thảo

Tên thật: Thạch Thảo

Ngày sinh: 1976 – Quốc gia: Việt Nam

Ca sĩ Tự Do