MÙA THU CHẾT

Sáng tác Phạm Duy
Nhịp điệu Slow Rock
Thể loại Nhạc tình
Đã xem 4955

Người đăng:

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 925

Hợp âm dạo (Julie Quang): [Am] | [Am] | [Dm]

[Dm] | [G] | [G] | [C] | [C][Bm] | [Bm] | [Dm]

[Dm] | [Em] | [Em][Am] | [Dm][Am][Am]

Ta [Am] ngắt đi một cụm hoa thạch thảo [Am]
Em [Dm] nhớ cho [E] mùa Thu đã [Am] chết rồi [Am]
Mùa Thu đã chết, em [Dm] nhớ cho
Mùa Thu [G] đã chết em [C] nhớ cho ,
Mùa thu [Dm] đã chết [F] , đã [E] chết rồi. [Em]
Em [Am] nhớ cho, em [G] nhớ cho
Đôi [F] chúng ta sẽ [C] chẳng còn nhìn nhau [Em] nữa
Trên cõi [Am] đời này, trên cõi [E] đời này [E]
Từ nay [Am] mãi mãi không [Dm] thấy nhau
Từ nay [G] mãi mãi không [C] thấy nhau
Từ nay [Bm7] mãi mãi [Em]... không [Dm/A] thấy nhau...[Am]

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo [Am]
Em [Bm] nhớ cho [E] mùa Thu đã [Am] chết rồi [A]
Ôi [Dm] ngát hương thời gian mùi thạch [Dm7] thảo [Dm]
Em [Em] nhớ cho rằng ta vẫn [Am] chờ em. [Am][Am][Am]

[Am] | [Am] | [Am] | [Am] | [Dm][E] | [Am] | [Am]

[Am] | [Dm] | [Dm][C] | [Bm7][Bm][E][E]

Em [Am] nhớ cho, em [G] nhớ cho
Đôi [F] chúng ta sẽ [C] chẳng còn nhìn nhau [E7] nữa
Trên cõi [Am] đời này, trên cõi [Em] đời này [E]
Từ nay [Am] mãi mãi không [Dm] thấy nhau
Từ nay [G] mãi mãi không [C] thấy nhau
Từ nay [Bm] mãi mãi [Em] ...không [Am] thấy nhau...[Am]

Ta ngắt đi một [Am7] cụm hoa [Am6] thạch thảo [Am]
Em [Bm] nhớ cho mùa [E] Thu đã [Am] chết rồi [A]
Ôi [Dm] ngát hương thời gian mùi thạch thảo [Dm]
Em [Esus4] nhớ cho rằng [E] ta vẫn [Am] chờ em.
Vẫn [G] chờ em, vẫn [F] chờ em, vẫn [E] chờ em
Vẫn [Am] chờ, vẫn [E] chờ [E] | [Em] ... [E] đợi [Am] em.

[G] | [F][Esus4] | [Am]

x

Dm/A

123

Thế tay

x

Am6

1234

Thế tay

x

Esus4

23

Thế tay

Hợp âm dạo: [Fm] | [Fm] | [Fm][Fm] | [Fm]

[Cm] | [Cm] | [Cm] | [Bbm/F] | [Bbm/F] | [Bbm/F] | [Bbm/F]

[Bbm/F] | [Bbm/F] | [Ab] | [Ab] | [Ab][C]

Ta [Cm7] ngắt đi [Fm], một cụm hoa thạch thảo [Db]
Em [Bbm] nhớ cho mùa [C7] Thu đã [Fm] chết rồi [Fm]
Mùa Thu [Db] đã chết, em [Bbm] nhớ cho
Mùa Thu đã chết [Ab], em [Ab] nhớ cho.

Mùa Thu [Gm] đã chết [Gm], đã [Cm] chết rồi [C]

Em [Db] nhớ cho, em [Eb] nhớ cho
Đôi [Bbm] chúng ta sẽ [Ab] chẳng còn nhìn nhau [C/G] nữa
Trên cõi [Db] đời này, trên cõi [Fm/C] đời này [Cm]
Từ nay [Db] mãi mãi không [Eb] thấy nhau
Từ nay [Db] mãi mãi không [Ab] thấy nhau
Từ nay [Gm] mãi mãi [Cm]… không [Fm] thấy nhau…[Db]

Ta [Fm] ngắt đi một [Db] cụm hoa thạch [Fm] thảo [Db]
Em [Bbm] nhớ cho [Eb] mùa Thu đã [Fm] chết rồi [Fm]
Ôi [Bbm] ngát hương [Ab] thời gian mùi thạch [Gm7] thảo [Gm]
Em [C] nhớ cho [Gm]… rằng [Cm] ta vẫn chờ [Fm] em. [Fm] | [Fm] | [C7]

[Ab] | [Ab] | [C/G] | [Cm] | [Fm] | [Cm/Eb]

[Db] | [Ab] | [G/B] | [Cm] | [Cm]

Ta [Fm] ngắt đi một [Db] cụm hoa thạch [Fm] thảo [Db]
Em [Bbm] nhớ cho [Eb] mùa Thu đã [Fm] chết rồi [Fm]
Mùa Thu [Db] đã chết, em [Bbm] nhớ cho
Mùa Thu [Eb] đã chết, em [Ab] nhớ cho.

Mùa Thu [Gm] đã chết [Gm], đã [Cm] chết rồi [C]

Em [Db] nhớ cho, em [Eb] nhớ cho
Đôi [Bbm] chúng ta sẽ [Ab] chẳng còn nhìn nhau [Gm] nữa
Trên cõi [Db] đời này, trên cõi [Cm] đời này [Cm7]
Từ nay [Db] mãi mãi không [Eb] thấy nhau
Từ nay [Gb/Db] mãi mãi không [Ab] thấy nhau
Từ nay [Gm] mãi mãi [Cm]… không [Fm] thấy nhau…[Cm]

Ta [Fm] ngắt đi một [Db] cụm hoa [Fm] thạch thảo [Db]
Em [Bbm] nhớ cho mùa [Cm] Thu đã [Fm] chết rồi [Fm]
Ôi [Bbm] ngát hương thời gian mùi thạch thảo [G]
Em [Cm] nhớ cho rằng ta vẫn [Fm] chờ em. [Db]
Vẫn [Ab] chờ em, vẫn [Db] chờ em, vẫn [C/E] chờ em
Vẫn [Db] chờ, vẫn [Fm/C] chờ [Fm/C] | [Fm/C] | [Fm/C] … đợi [Fm] em.

[Fm] | [Fm][Fm] | [Db][Fm]

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Bbm/F

234

Thế tay

x

Cm7

23
III

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

C/G

1234

Thế tay

x

Gm7

1
III

Thế tay

x

Cm/Eb

123

Thế tay

x

Gb/Db

234

Thế tay

 

[Dm] Ta ngắt đi một cụm hoa thạch [F] thảo
Em nhớ [Gm] cho Mùa [A7] Thu đã chết [Dm] rồi
Mùa Thu đã chết, em nhớ [Gm] cho
Mùa Thu đã [C7] chết, em nhớ [F] cho
Mùa Thu đã [A] chết, đã chết [A7] rồi.

Em nhớ [Dm] cho, em nhớ [F] cho
Đôi chúng [Bb] ta sẽ [F] chẳng còn nhìn nhau [A7] nữa
Trên cõi đời [Dm] này, trên cõi đời [A7] này
Từ nay mãi [Dm] mãi không thấy [Gm] nhau
Từ nay mãi [C7] mãi không thấy [F] nhau
Từ nay mãi [A7] mãi không thấy [Dm] nhau…

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch [F] thảo
Em nhớ [Gm] cho Mùa [A7] Thu đã chết [Dm] rồi
Ôi ngát [Gm] hương thời gian mùi thạch [Bb] thảo
Em nhớ [A7] cho rằng ta vẫn chờ [Dm] em.

Em nhớ [Dm] cho, em nhớ [F] cho
Đôi chúng [Bb] ta sẽ [F] chẳng còn nhìn nhau [A7] nữa
Trên cõi đời [Dm] này, trên cõi đời [A7] này
Từ nay mãi [Dm] mãi không thấy [Gm] nhau
Từ nay mãi [C7] mãi không thấy [F] nhau
Từ nay mãi [A7] mãi không thấy [Dm] nhau…

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch [F] thảo
Em nhớ [Gm] cho Mùa [A7] Thu đã chết [Dm] rồi
Ôi ngát Gm hương thời gian mùi thạch [Bb] thảo
Em nhớ [A7] cho rằng ta vẫn chờ [Dm] em.
Vẫn chờ [F] em, vẫn chờ [Bb] em, vẫn chờ [A7] em
Vẫn [Dm] chờ, vẫn [A7] chờ… đợi [Dm] em.

x

Gm

34
III

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!

Video hợp âm liên quan