Hợp âm dạo (Julie Quang – Capo I.): [Am] | [Dm] | [Em][Am] | [B] | [F][E] | [E] Nếu [Am] một mai em sẽ [F] qua đời Hoa phủ [Am] đầy người Xe nhịp đằm khơi [E] xa xôi Nếu một mai em đốt [C] pháo vui hát [B] theo người Hương......