Hợp âm những bài hát Tài chính

NGHỀ KẾ TOÁN TÔI YÊU

Sáng tác: Khuyết danh
  Hợp âm dạo (Capo I.): [G] | [G] | [A] | [A] | [D] | [G] | [G]  [F#m7] | [F#m] | [Bm] | [B] | [Bm]  Nghề kế [Am] toán mênh mông biển [D] lớn Những con [A] thuyền mỏng manh giữa biển [F#m] khơi [D] Muốn trườn [G] tớ...

BÀI CA NGÀNH TÀI CHÍNH VIỆT NAM

  Intro: [F] | [F] | [F] | [C] | [D#] | [C] | [Am] | [Dm]-[Bb] [C]-[F] | [C]-[Gm] | [Am7]-[Dm] | [Am7] | [D]-[Bb] Tự hào [Dm] thay chúng tôi những người kiên [Bb] cường Mang hết con [Gm] tim dựng xây non sông Việt [...