Sheet nhạc bài: MỘT CHIỀU ĐÔNG

Hợp âm dạo (Duy Quang): [E] | [E] | [A] | [A] | [E] | [E] | [A] | [A] | [Bm][Dbm] | [Gbm7] | [Am] | [E] | [Db][Gbm] | [Gbm][Bsus4][Bsus4] [E] Dù mai em [Dbm] đưa anh [A] về nơi Không [Gbm] mái tranh xa xôi [Abm] lạnh lùng [Abm]......