Thu gọn

Dân ca Bắc Bộ

Hợp âm Dân ca Bắc Bộ bao gồm các bài hát dân gian như Chèo, quan họ Bắc Ninh, ví dặm, hát Xoan, hát trống quân…