Dân ca Bắc Bộ

Hợp âm Dân ca Bắc Bộ bao gồm các bài hát dân gian như Chèo, quan họ Bắc Ninh, ví dặm, hát Xoan, hát trống quân…