Hợp âm những bài hát 8 Beat Ballad

MÀU ÁO CHÚ BỘ ĐỘI

Sáng tác: Nguyễn Văn Tý
  Mầu [G] áo chú bộ [C] đội, mới trông là mầu [F] xanh. Như mầu [Am7] lá trên [D] cành, trộn vào mầu xanh rêu [G] đá. Mầu [Am7] áo chú bộ [C] đội, đi trên [F] đường cát [Dm] bụi. Lại ánh sắc mầu [G] vàng, có mầu [D]...
Sheet nhạc

EM YÊU THỦ ĐÔ

Sáng tác: Bảo Trọng
Nhịp: 4/4, tempo: 117 ===== [G] | [Am] | [C] | [D] | [G] | [B/Gb]  [G] | [C] | [C] | [D]-[G] | [G]  Yêu Hà [C] Nội cháu [G] yêu Hà [C] Nội Yêu mẹ [Am] cha yêu mái [D] nhà thân [G] thiết Bạn bè [Am] vui cô giáo [Bm] hiền...