Hợp âm những bài hát Pasodoble

Sheet nhạc

LÝ NGỰA Ô

Sáng tác: Dân ca
Khớp con ngựa, ngựa [Dm] ô. Khớp con ngựa, ngựa ô. Ngựa ô anh [G] thắng, anh thắng cái kiệu [Dm] vàng (í i ì í [C] í). Anh [Dm] tra khớp bạc, lục lạc đồng [Dm/A] đen, búp sen lá dặm Dây cương anh nhuộm thắm, cán roi anh...
Sheet nhạc

CƯỠI NGỰA TRE

Sáng tác: Ns Việt Anh
  [G] Thú quá này, vui ghê! Bé cưỡi ngựa bằng que [D] tre. [G] Quất mấy roi, [D] nó cũng phi. [G] Quanh, vòng quanh, ngựa phi vòng quanh. Nhanh, thật nhanh, ngựa phi thật nhanh. [D] Băng qua [G] những cánh đồng [D]...