GTVT

  • BÀI CA GIAO THÔNG VẬN TẢISáng tác: Hoàng Vân

    Đăng Dương & Lan Anh: [F]-[F]-[Dm] | [Dm]-[Bb] | [G]-[C] | [C]-[F] [F]-[Gm] | [Gm]-[C] | [Gm]-[C] | [C]-[F] [Dm7]-[C] | [F]-[Bb] | [Bb]-[Gm] | [Gm]-[C] [C]-[Dm] | [Dm]-[G] | [G]-[C] | [C]-[C] Trên [F] những nẻo [C] đường rực [Dm] cháy -[Dm] Sau tay [Bb] lái đã [Dm] mấy đêm [G] ngày -[F] Xe anh…