TIẾNG MƯA ĐÊM

Sáng tác Đức Huy
Nhịp điệu Bolero, Bossa Nova
Thể loại Nhạc tình
Đã xem 2173

Người đăng:

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 925

Hợp âm dạo (Duy Quang):

[Gb]-[A]-[Bm] | [Bm] | [Gb]-[Bm]-[A] | [A]

[E]-[A]-[G] | [G] | [Bm] | [Gb]-[Em7]-[Gb]

Còn rơi [Bm] mãi trên phím đàn
Còn rơi [G] mãi những tiếng [Gbm] buồn thở than
Đã lâu [Bm] rồi [Bm/D]... nụ cười vắng (héo) trên [Gbm] môi [Gbm]
[Bm] Mưa rơi mưa rơi, còn [Gbm/A] rơi mãi nhớ thương [G] ai
Ướt bờ mi em [Gbm] dài, [Em] mưa rơi mưa [G/D] rơi
Còn làm [C] mưa mãi [Bm] trong đời [Gb]... người đã xa vắng [Bm] rồi
Con tim cô [Abm] đơn, còn ôm [D/A] ấp những câu thề [G]
Ướt chiều mưa [Gb] em về, [Em] chôn đi bao nhiêu
Kỷ niệm [C] xưa mãi [Bm] tôn thờ [Gb]... cuộc tình còn [Bm] ước mơ [Bm]

ĐK:
Từng giọt [Em7] mưa từng giọt [G] buồn
Ngoài sân [D] vắng buổi chiều tối dần [B]
Từng giọt [Em] mưa như hờn [A] giận
Nào người có biết chăng [D] | [Am6]-[B7]
Từng giọt [Em7] mưa, từng giọt buồn
Như dĩ [A] vãng của [D] cuộc tình mình [Bm]
Còn rơi [A/Db] mãi không bờ [Gb] bến [Gb]
Trong tiếng [Bm] mưa đêm... [Bsus4]

[Am7] | [D] | [G] | [Em] | [Am] | [D]

[G] | [E] | [Am7] | [C] | [Am] | [E]

[E7] | [Bm] | [Bm] | [Em] | [Bm] | [Bm]

[Gb]-[Bm]-[A] | [A] | [E]-[A]-[G] | [G] |

[Bm] | [Gb]-[Em7]-[Gb]

Còn rơi [Bm] mãi trên phím đàn
Còn rơi [G] mãi những tiếng [Gbm] buồn thở than
Đã lâu [Bm] rồi [Bm/D]... nụ cười vắng (héo) trên [Gbm] môi [Gbm]
[Bm] Mưa rơi mưa rơi, còn [Gbm/A] rơi mãi nhớ thương [G] ai
Ướt bờ mi em [Gbm] dài, [Em] mưa rơi mưa [G/D] rơi
Còn làm [C] mưa mãi [Bm] trong đời [Gb]... người đã xa vắng [Bm] rồi
Con tim cô [Abm] đơn, còn ôm [D/A] ấp những câu thề [G]
Ướt chiều mưa [Gb] em về, [Em] chôn đi bao nhiêu
Kỷ niệm [C] xưa mãi [Bm] tôn thờ [Gb]... cuộc tình còn [Bm] ước mơ [Bm]

ĐK:
Từng giọt [Em7] mưa từng giọt [G] buồn
Ngoài sân [D] vắng buổi chiều tối dần [B]
Từng giọt [Em] mưa như hờn [A] giận
Nào người có biết chăng [D] | [Am6]-[B7]
Từng giọt [Em7] mưa, từng giọt buồn
Như dĩ [A] vãng của [D] cuộc tình mình [Bm]
Còn rơi [A/Db] mãi không bờ [Gb] bến [Gb]
Trong tiếng [Bm] mưa đêm...

x

Bm/D

1234
III

Thế tay

x

Gbm/A

1234
V

Thế tay

x

Abm

1234

Thế tay

x

Am6

1234

Thế tay

x

A/Db

1234
VI

Thế tay

x

Bsus4

23

Thế tay

Còn rơi [Am] mãi trên phím đàn
Còn rơi [F] mãi những tiếng [E7] buồn thở than
Đã lâu [Dm] rồi [Fm7]… nụ cười vắng (héo) trên [E] môi [E7]
[Am] Mưa rơi mưa rơi, còn rơi mãi nhớ thương [E7] ai
Ướt bờ mi em dài, [Dm] mưa rơi mưa rơi
Còn làm mưa mãi trong [E] đời [E7]… người đã xa vắng [Am] rồi
Con tim cô [Am] đơn, còn ôm ấp những câu thề
Ướt chiều mi anh(em) [E7] về, [Dm] chôn đi bao nhiêu
Kỷ niệm xưa mãi tôn [E] thờ [E7]… cuộc tình còn ước [Am]

ĐK:
Từng giọt [C] mưa từng giọt [F] buồn
Ngoài sân [Em] vắng buổi chiều tối dần
Từng giọt [Dm] mưa như hờn [G] giận
Nào người có biết [C] chăng [G7]
Từng giọt [C] mưa, từng giọt [F] buồn
Như dĩ [Em] vãng của cuộc tình mình
Còn rơi [Dm] mãi không bờ [E] bến [E7]
Trong tiếng mưa [Am] đêm…

Còn rơi [Am] mãi trên phím đàn
Còn rơi [F] mãi những tiếng [E7] buồn thở than
Đã lâu [Dm] rồi [Fm7]… nụ cười vắng (héo) trên [E] môi [E7]
[Am] Mưa rơi mưa rơi, còn rơi mãi nhớ thương [E7] ai
Ướt bờ mi em dài, [Dm] mưa rơi mưa rơi
Còn làm mưa mãi trong [E] đời [E7]… người đã xa vắng [Am] rồi
Con tim cô [Am] đơn, còn ôm ấp những câu thề
Ướt chiều mi anh(em) [E7] về, [Dm] chôn đi bao nhiêu
Kỷ niệm xưa mãi tôn [E] thờ [E7]… cuộc tình còn ước [Am]

ĐK:
Từng giọt [C] mưa từng giọt [F] buồn
Ngoài sân [Em] vắng buổi chiều tối dần
Từng giọt [Dm] mưa như hờn [G] giận
Nào người có biết [C] chăng [G7]
Từng giọt [C] mưa, từng giọt [F] buồn
Như dĩ [Em] vãng của cuộc tình mình
Còn rơi [Dm] mãi không bờ [E] bến [E7]
Trong tiếng mưa [Am] đêm…

Bình luận yêu cầu hợp âm

4 bình luận
Sắp xếp theo

Video hợp âm liên quan