Thu gọn

Sinh hoạt - Đoàn đội

Hợp âm những bài về các đoàn viện, đội viên thiếu niên tiền phong và cả đời sống sinh hoạt mỗi khi họ hội ngộ…

  • Hợp âm dạo (Tốp ca): [D] | [Em7] | [G] | [A] | [D] | [A] [G] | [A] | [A] | [D] | [A] | [D] Rộn [D] ràng tiếng hát nhịp bước thanh [A] niên đi lên Sinh viên Việt [G] Nam dưới [Bm] cờ tổ quốc vinh [A] quang Tràn [Em] đầy......

    Ca sĩ thể hiện: Tốp ca