Hợp âm dạo (Julie Quang): [Am] | [Am] | [Dm] [Dm] | [G] | [G] | [C] | [C][Bm] | [Bm] | [Dm] [Dm] | [Em] | [Em][Am] | [Dm][Am][Am] Ta [Am] ngắt đi một cụm hoa thạch thảo [Am] Em [Dm] nhớ cho [E] mùa Thu đã [Am] chết rồi [Am]......