Hợp âm những bài hát Euro Pop

NHỮNG KHÚC NHẠC HỒNG

  NHỮNG KHÚC NHẠC HỒNG - Diễm Quyên [F/C] | [F] | [F/C] | [Gm] | [Gm/D] | [C] | [F] | [F] | [Gm] | [C] Có [F] con chim xanh nó hót một mình Rồi [Bb] đàn chim [Gm] xa bay về chung tiếng [F] hót Nó [C] hót líu [Gm] lo...