Sheet nhạc bài: CÒN GÌ NỮA ĐÂU

Hợp âm

Lời bài hát

 
Còn gì nữa đâu? Mà tìm thấy nhau
Mối thương đau dài lâu, đã lên cao chìm sâu
Ngăn bước qua cầu, tình đã nghẹn ngào
Còn gì nữa đâu? Mà chờ đón nhau
Suốt đêm thâu lạnh lẽo
Ngóng trông nhau bạc đầu mà chẳng thấy nhau
Còn gì nữa đâu?
Còn gì nữa đâu? Mà tưởng nhớ nhau
Bóng dáng yêu từ lâu, đã trôi mau về đâu
Trong giấc mơ nghèo tình đã nhạt màu
Còn gì nữa đâu? Mà oán trách nhau
Có quên mau cuộc sầu
Có nuôi bao tình sâu thì lòng vẫn đau
Còn gì nữa đâu?
Còn gì nữa đâu? Mà phải khóc nhau
Có đi theo mùa ngâu
Tới suối reo nghìn thâu, tình chôn đã lâu
Còn chi nữa đâu? Còn gì nữa đâu?
Mà kể với nhau, vết thương đầu ngày nào
Có sống bao đời sau thì đã mất nhau...
Còn gì nữa đâu?
Còn gì nữa đâu? Mà gọi mãi nhau