HOA HỌC TRÒ

Sáng tác Anh Bằng
Nhịp điệu Boston
Thể loại Nhạc tình
Đã xem 2949

Người đăng:

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 925

Intro (Tuấn Vũ):

[Dbm] | [D] | [Ebm] | [Abm] | [Dbm] | [A] | [Ebm7] | [Abm]

Bây [Dbm7] giờ còn nhớ hay [B] không?
Ngày xưa hè [Bbm] đến phượng hồng nở [Gbm/A] hoa
Ngây [Gbm] thơ em rủ anh [B] ra
Ngặt được hoa [Gbm] phượng về nhà chơi [Dbm] chung
Bây giờ còn nhớ hay [A] không?
Bây [Gbm] giờ còn nhớ hay [Dbm] không?

[Dbm] | [A] | [Gbm] | [Dbm]

Bây [Dbm] giờ còn nhớ hay [Gbm7] không?
Anh đem cánh [Bbm7] phượng tô hồng má [Gbm/A] em
Để [Gbm] cho em dẹp như [B] tiên
Nhưng em không [Gbm] chịu
Sợ phải lên trên [Dbm] trời
Sợ phải lên, sợ phải lên [Abm] trên trời
Sợ phải [Gbm] lên, sợ phải lên trên [Dbm] trời [Dbm]

[Abm] | [Abm] | [Dbm]

Lên [Dbm] trời hai đứa hai [Gbm] nơi
Thôi em chỉ [B] muốn làm người trần [E] gian
Hôm [A] nay phượng nở huy [Dbm] hoàng
Nhưng từ hai [Gb7] đứa lỡ làng duyên [B] nhau

Rưng [E] rưng phượng đỏ trên [Abm] đầu
Tìm anh em [Ab7] biết tìm đâu bây [Dbm] giờ
Bây giờ tìm kiếm em [A] đâu?
Bây [Gbm] giờ thì mãi [Dbm] xa nhau..

[Dbm] | [Ab] | [Dbm] | [A] | [Gbm] | [B] | [Abm]

[Dbm] | [Dbm] | [A] | [D/Gb] | [Dbm]

Bây [Dbm] giờ còn nhớ hay [Gbm7] không?
Anh đem cánh [Bbm7] phượng tô hồng má [Gbm/A] em
Để [Gbm] cho em dẹp như [B] tiên
Nhưng em không [Gbm] chịu
Sợ phải lên trên [Dbm] trời
Sợ phải lên, sợ phải lên [Abm] trên trời
Sợ phải [Gbm] lên, sợ phải lên trên [Dbm] trời [Dbm]

[Ab] | [Ab] | [Dbm]

Lên [Dbm] trời hai đứa hai [Gbm] nơi
Thôi em chỉ [B] muốn làm người trần [E] gian
Hôm [A] nay phượng nở huy [Dbm] hoàng
Nhưng từ hai [Gb7] đứa lỡ làng duyên [B] nhau

Rưng [E] rưng phượng đỏ trên [Abm7] đầu
Tìm anh em [Ab7] biết tìm đâu bây [Dbm] giờ
Bây giờ tìm kiếm em [A] đâu?
Bây [Gbm] giờ thì mãi [Dbm] xa nhau
Bây giờ tìm kiếm em [A] đâu?
Bây [Gbm] giờ chỉ thấy [Dbm] thương đau
Bây giờ tìm kiếm em [A] đâu?
Bây [Gbm] giờ thì mãi [Dbm] xa nhau

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Ebm

1234

Thế tay

x

Abm

1234

Thế tay

x

Ebm7

1234

Thế tay

x

Dbm7

234

Thế tay

x

Gbm/A

1234
V

Thế tay

x

Gbm7

1234

Thế tay

x

Bbm7

123

Thế tay

x

Ab7

23
IV

Thế tay

x

D/Gb

1235

Thế tay

Bây [Dm] giờ còn nhớ hay không?
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở [A7] hoa
Ngây [Gm] thơ em rủ anh [C] ra
Ngặt được hoa [A7] phượng về nhà chơi [Dm] chung

Bây giờ còn nhớ hay [Dm] không?
Bây [Gm] giờ còn nhớ hay [Dm] không?
Bây [Dm] giờ còn nhớ hay không?
Anh đem cánh phượng tô hồng má [A7] em
Để [Gm] cho em dẹp như [C] tiên
Nhưng em không [A7] chịu
Sợ phải lên trên [Dm] trời
Sợ phải lên, sợ phải lên trên trời
Sợ phải [A7] lên, sợ phải lên trên [Dm] trời

Lên trời hai đứa hai [Dm] nơi
Thôi em chỉ [C] muốn làm người trần [A7] gian
Hôm [Gm] nay phượng nở huy [Dm] hoàng
Nhưng từ hai [A7] đứa lỡ làng duyên [Gm] nhau

Rưng [F] rưng phượng đỏ trên đầu
Tìm anh em [A7] biết tìm đâu bây [Dm] giờ
Bây giờ tìm kiếm em đâu?
Bây [Gm] giờ thì mãi xa [Dm] nhau..

Bây giờ còn nhớ hay [Dm] không?
Bây [Gm] giờ còn nhớ hay [Dm] không?
Bây [Dm] giờ còn nhớ hay không?
Anh đem cánh phượng tô hồng má [A7] em
Để [Gm] cho em dẹp như [C] tiên
Nhưng em không [A7] chịu
Sợ phải lên trên [Dm] trời
Sợ phải lên, sợ phải lên trên trời
Sợ phải [A7] lên, sợ phải lên trên [Dm] trời

Lên trời hai đứa hai [Dm] nơi
Thôi em chỉ [C] muốn làm người trần [A7] gian
Hôm [Gm] nay phượng nở huy [Dm] hoàng
Nhưng từ hai [A7] đứa lỡ làng duyên [Gm] nhau

Rưng [F] rưng phượng đỏ trên đầu
Tìm anh em [A7] biết tìm đâu bây [Dm] giờ
Bây giờ tìm kiếm em đâu?
Bây [Gm] giờ thì mãi xa [Dm] nhau..

x

Gm

34
III

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!