Thông tin về ca sĩ Thùy Hương

Thùy Hương

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Thùy Hương thể hiện

PHƯỢNG XƯA

Sáng tác: Linh Phương
PHƯỢNG XƯA - Thùy Hương Nhịp: 3/4, tempo: 90, điệu: Slow Rock ===== Capo I., chơi tone: [C] [C] | [G] | [Em] | [G] | [F] | [G] | [C] | [C] | [Dm] [Dm] | [G] | [G] | [F] | [G] | [C] | [Fm] | [C] Từ thuở còn [G] vương áo [...