Intro (Tuấn Vũ ver., Capo ngăn I): [F] | [F][A] | [A][Bb] | [Bb][D] | [D][Gm]  [Gm][Dm7] | [G][Fmaj7] | [C][F]  Chưa chiều [C] nào buồn bằng chiều nay Mình xa [Gm7] nhau đã mấy trăm [F] ngày Tôi tưởng về còn trông thấy [C] em Cho......