[Dm] Thôi anh đi về đi, xa xôi [Am] rồi thăm nhau mà [Gm] chi duyên không [Bb] tròn lưu luyến càng [C] thêm đau [A] buồn. [Dm] Thôi anh đi về đi Ðau thương [Am] này em xin dành [Gm] mang Anh đi [Bb] về đi cho vui [A] lòng…người [Dm] ta. [Bb]......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files10/Nghen_ngao-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]