Thông tin về nhạc sĩ Ngọc Lâm

Hợp âm Pro chưa có thông tin về nhạc sĩ Ngọc Lâm

Hợp âm những bài hát do nhạc sĩ Ngọc Lâm sáng tác

Sheet nhạc

NGÀN THU VĨNH BIỆT

Sáng tác: Ngọc Lâm
  Đêm [Gm] nay, là đêm cuối cùng Ngoài trời phố đã [Cm] khuya trời càng tối gió mưa [Gm] nhiều Mình gặp lại [F] nhau mang tâm sự đầy [Dm] vơi Để ngàn thu vĩnh [Gm] biệt, vì ngày mai em theo [D7] chồng Khi [Gm] yêu n...