Bây [Dm] giờ còn nhớ hay không? Ngày xưa hè đến phượng hồng nở [A7] hoa Ngây [Gm] thơ em rủ anh [C] ra Ngặt được hoa [A7] phượng về nhà chơi [Dm] chung Bây giờ còn nhớ hay [Dm] không? Bây [Gm] giờ còn nhớ hay [Dm] không? Bây [Dm] giờ còn nhớ......