Lời bài hát
MỘT ĐỜI YÊU ANH - Tuấn VũHợp âm dạo (Slow - Capo I.): Chưa đặt tên cho một chuyện tình  Cho mai sau đời đem rao đem bán  Gom mây trời anh may áo trắng Chua chát liệm cho kín yêu đương Muốn em còn nguyên tiếng băng trinh. -Anh để tang cho một chuyện tình  Mong manh như hạt sương tan trên lá  Mong manh loài hoa tươi sắc máu Hoa chớm nở trong sáng tinh mơ Hoa cúi đầu trong tối bơ vơ. -Em chết trong anh suốt một đời - Nên ngất ngư câu hát nửa vời  Em ơi đêm rồi không gian lạnh căm Anh say trên dương cầm Mơ hồ tiếng hát Trương Chi. Em biết khi anh giận chuyện gì - Nhân gian xa vời sao băng tăm tối - Sông ân tình sao đi không tới Anh trách mình anh trách anh thôi Cay đắng nào lên cháy trên môi. -   Chưa đặt tên cho một chuyện tình  Cho mai sau đời đem rao đem bán  Gom mây trời anh may áo trắng Chua chát liệm cho kín yêu đương Muốn em còn nguyên tiếng băng trinh.Anh để tang cho một chuyện tình  Mong manh như hạt sương tan trên lá  Mong manh loài hoa tươi sắc máu Hoa chớm nở trong sáng tinh mơ Hoa cúi đầu trong tối bơ vơ. -Em chết trong anh suốt một đời - Nên ngất ngư câu hát nửa vời - Em ơi đêm rồi không gian lạnh căm Anh say trên dương cầm Mơ hồ tiếng hát Trương Chi. Em biết khi anh giận chuyện gì  Nhân gian xa vời sao băng tăm tối - Sông ân tình sao đi không tới Anh trách mình anh trách anh thôi Cay đắng nào lên cháy trên môi. -Em biết không em chỉ một lời - Em giết anh khi mới ...   nửa đời.  

Sheet nhạc bài: MỘT ĐỜI YÊU ANH

Hợp âm