Hợp âm dạo (Tuấn Vũ – Capo I.): [D] | [Bm] | [Gm] | [D] | [B] | [Em][Gm] | [A] | [A] Chưa đặt [F#] tên cho một chuyện [D] tình [D] Cho mai sau [Dm] đời đem rao đem bán [Gm] Gom mây trời anh may áo [Em] trắng Chua chát [Bm] liệm......