RU ĐỜI RU CON

Sáng tác : Anh Bằng
Thể loại : Cha Mẹ
Giai điệu : Habanera
Đã xem :
Avatar thành viên langduca
Người đăng : langduca
Level :
Số bài đăng : 39

RU ĐỜI RU CON - Hương Lan

Điệu: Habanera

Hợp âm dạo: [F#] | [F#] | [B] | [B] | [B]

Đêm [B] khuya thương nhớ quê [F#] hương
Mẹ nằm không [B] ngủ nhìn [G#m7] trăng soi đầu [B] giường
Nhìn trăng hỡi con mẹ [F#] thương hỡi [D#m] con mẹ [B] buồn.

Trăng ơi [E] trăng đôi bờ đại [B] dương
Chia mảnh trăng [E] tròn chia [C#m] cả tình [F#] con
Con ngủ à [C#m] ơi, giấc ngủ đêm [F#] dài
À ơi à ơi à ơi à [B] ơi.

ĐK:

Bao đêm thức trắng năm [F#] canh
Thương tình dang [B] dở còn [F#7] thương [B] thân phận [G#m] mình
Từng [B] đêm xót xa vì [F#] con nghĩ [D#m] thương phận [B] mình.

Quê hương [E] ơi xa ngàn dặm [B] khơi trong cảnh chia [E] lìa
Con chẳng còn [F#] cha con ngủ à [C#m] ơi giấc ngủ đêm [F#] dài
À ơi à ơi à ơi à [B] ời...

[B] | F#] | [B] | [B] | [G#m] | [B] | [F#] | [B]

[E] | [B] | [E] | [F#] | [C#m] | [F#] | [C#m] | [B] | [B] | [B] | [B] | [B]

ĐK:

Bao [Bm] đêm thức trắng năm [F#] canh
Thương tình dang [B] dở còn [F#7] thương [B] thân phận [G#m] mình
Từng [B] đêm xót xa vì [F#] con nghĩ [D#m] thương phận [B] mình.

Quê hương [E] ơi xa ngàn dặm [Bm] khơi trong cảnh chia [E] lìa
Con chẳng còn [F#] cha con ngủ à [C#m7] ơi giấc ngủ đêm [F#] dài
À ơi à ơi à ơi à [B] ời...

Con [B] ơi thân sống tha [F#] hương
Đêm dài nức [B] nở nhìn con con mẹ [G#m] buồn
Nhìn [B] con hỡi con mẹ [F#] thương hỡi con mẹ [B] buồn.
Con ơi [E] con quê mình ở [F#m/B] đâu
Sao ở quê [E] người nên chẳng còn [F#] vui
Con ngủ à [C#m7] ơi giấc ngủ đêm [F#] dài à ơi à [C#m7] ời, à ơi à [B] ời.
Con ngủ à [C#m] ơi giấc ngủ đêm [F#] dài à ơi à [E] ời, à [F#]ơi à [B] ời.

F#

234

B

234

G#m7

12

D#m

234
VI

E

123

C#m

234
IV

F#7

23

G#m

34
IV

Bm

234

C#m7

23
IV

RU ĐỜI RU CON

 

Hợp âm dạo (Capo I.): [F#] | [F#] | [B] | [B] | [B]

Đêm [B] khuya thương nhớ quê [F#] hương
Mẹ nằm không [B] ngủ nhìn [G#m7] trăng soi đầu [B] giường
Nhìn trăng hỡi con mẹ [F#] thương hỡi [D#m] con mẹ [B] buồn.

Trăng ơi [E] trăng đôi bờ đại [B] dương
Chia mảnh trăng [E] tròn chia [C#m] cả tình [F#] con
Con ngủ à [C#m] ơi, giấc ngủ đêm [F#] dài
À ơi à ơi à ơi à [B] ơi.

ĐK:

Bao đêm thức trắng năm [F#] canh
Thương tình dang [B] dở còn [F#7] thương [B] thân phận [G#m] mình
Từng [B] đêm xót xa vì [F#] con nghĩ [D#m] thương phận [B] mình.

Quê hương [E] ơi xa ngàn dặm [B] khơi trong cảnh chia [E] lìa
Con chẳng còn [F#] cha con ngủ à [C#m] ơi giấc ngủ đêm [F#] dài
À ơi à ơi à ơi à [B] ời…

[B] | F#] | [B] | [B] | [G#m] | [B] | [F#] | [B]

[E] | [B] | [E] | [F#] | [C#m] | [F#] | [C#m] | [B] | [B] | [B] | [B] | [B]

ĐK:

Bao [Bm] đêm thức trắng năm [F#] canh
Thương tình dang [B] dở còn [F#7] thương [B] thân phận [G#m] mình
Từng [B] đêm xót xa vì [F#] con nghĩ [D#m] thương phận [B] mình.

Quê hương [E] ơi xa ngàn dặm [Bm] khơi trong cảnh chia [E] lìa
Con chẳng còn [F#] cha con ngủ à [C#m7] ơi giấc ngủ đêm [F#] dài
À ơi à ơi à ơi à [B] ời…

Con [B] ơi thân sống tha [F#] hương
Đêm dài nức [B] nở nhìn con con mẹ [G#m] buồn
Nhìn [B] con hỡi con mẹ [F#] thương hỡi con mẹ [B] buồn.

Con ơi [E] con quê mình ở [F#m/B] đâu
Sao ở quê [E] người nên chẳng còn [F#] vui
Con ngủ à [C#m7] ơi giấc ngủ đêm [F#] dài à ơi à [C#m7] ời, à ơi à [B] ời.
Con ngủ à [C#m] ơi giấc ngủ đêm [F#] dài à ơi à [E] ời, à [F#]ơi à [B] ời.

F#

234

B

234

G#m7

12

D#m

234
VI

E

123

C#m

234
IV

F#7

23

G#m

34
IV

Bm

234

C#m7

23
IV

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!