ĐỊNH MỆNH BUỒN

Sáng tác : Song Ngọc
Thể loại : Nhạc vàng
Giai điệu : Slow Rock
Đã xem :
Avatar thành viên bantinhcamuadong
Người đăng : bantinhcamuadong
Level :
Số bài đăng : 929
Sheet nhạc

ĐỊNH MỆNH BUỒN - Chế Linh

Điệu: Slow Rock

Hợp âm dạo: [E] | [E] | [E] | [G#m] | [A]

[C#m] | [D] | [D] | [Bsus4] | [Bsus4] | [E]

Thôi nhé [G#m] em đừng nhiều [E] hận sầu [G#m][A]
Đừng thương [F#m] tiếc để rồi [Em] xa xôi [G#m][A]
Đừng trách [B] chi đã lỡ duyên [G#m] đời
Hai [F#m] chúng ta đi hai [B] đường
Chuyện thương yêu đâu [E] còn nữa. [G#m7][F#m]

Ôm ấp [E] chi một định mệnh buồn [G#][A]
Để chua [B] xót những gì [E] cho nhau [G#m][A]
Người bước [F#] đi mà nát tan [G#m] lòng
Ai [F#m] đứng trông theo ngậm [B] hờn
Tình yêu mất đi [E] còn đâu. [A][E]

ĐK:
Anh đâu lỗi [C#m] hẹn mà đời lại [A] xui
Ngăn [F#m] cách với [Em] chia phôi [Em][C#m]
Phải [E] chăng em [G#m] ơi
Tình lỡ ước [A] mong
Trách chi người [D] sang sông. [D][B]

Thôi nhé em đừng buồn làm [E] gì [G#m][A]
Dù thương [B] tiếc vẫn là [E] biệt ly [G#m][A]
Đời cớ [B] sao lại vẫn u [G#m] sầu
Em [F#m] khóc mối duyên ban [B] đầu
Từ đây chết trong [E] lòng nhau. [A][E]

[D#] | [C#m] | [E] | [A][B] | [E] | [E] | [C#m]

[C#m] | [G#m] | [G#m] | [A][E] | [D] | [D][B]

Thôi nhé [C#m] em đừng nhiều [G#m/B] hận sầu [G#m][A]
Đừng thương tiếc để rồi [E] xa xôi [G#m][A]
Đừng trách [B] chi đã lỡ duyên [G#] đời
Hai [F#m] chúng ta đi hai [B] đường
Chuyện thương yêu đâu [E] còn nữa. [G#m][F#m]

Ôm ấp [G] chi một định [C] mệnh buồn [G#m][A]
Để chua [B7] xót những gì [Em] cho nhau [G#m][A]
Người bước [Bm] đi mà nát tan [G#m] lòng
Ai [F#m] đứng trông theo ngậm [B] hờn
Tình yêu mất đi [E] còn đâu. [A][E]

ĐK:
Anh đâu lỗi [C#m] hẹn mà đời lại [A] xui
Ngăn [B] cách với [E] chia phôi [E][C#m]
Phải [E] chăng em [G#m] ơi
Tình lỡ ước [A] mong
Trách chi người [D] sang sông. [D][B]

Thôi nhé em đừng buồn làm [E] gì [G#m][A]
Dù thương [F#m] tiếc vẫn là [E] biệt ly [G#m][A]
Đời cớ [B] sao lại vẫn u [G#m] sầu
Em [F#m] khóc mối duyên ban [B] đầu
Từ đây chết trong [E] lòng nhau. [A][E]

Đời cớ [B] sao lại vẫn u [G#m] sầu
Em [F#m] khóc mối duyên ban [B] đầu
Từ đây chết trong [C] lòng nhau.

Đời cớ [B] sao lại vẫn u [G#m] sầu
Em [F#m] khóc mối duyên ban [B] đầu
Từ đây chết trong [E] lòng nhau.

[C][Am][Am][E][G#m][A][B][E]

E

123

G#m

34
IV

A

123

C#m

234
IV

D

123

Bsus4

23

F#m

34

Em

23

B

234

G#m7

12

G#

234
IV

F#

234

D#

1234

G

123

C

123

B7

1234

Bm

234

Am

123

Hợp âm ĐỊNH MỆNH BUỒN

 

Hợp âm dạo (Capo I.): [D] | [D] | [F#m] | [F#m]

[G] | [G] | [A] | [A][D] | [D][F#m/A][F#m/A]

Thôi nhé [F#m/A] em đừng nhiều hận [D] sầu [Bm][D]
Đừng thương [G] tiếc những gì [Dm] cho nhau [D#][Esus4]
Đừng trách [F#m] chi đã lỡ duyên [D] đời
Hai [Fmaj7] chúng ta đi hai [A] đường
Chuyện yêu thương đâu còn [Dm] nữa. [Bb][A]

Ôm ấp [Bm] chi một định mệnh [D] buồn [D][Bm]
Để chua [G] xót những gì cho [D] nhau [Dm][Em]
Người bước [F#m] đi mà nát tan [D] lòng
Ai đứng trông theo ngậm [A] ngùi
Tình yêu mất đi [D] còn đâu. [G][D]

ĐK:
Em đâu lỗi [Bm] hẹn
Mà đời lại [G] xui ngăn [G#m] cách với chia [Dm] phôi [D#][Em]
Phải [G] chăng anh [F#m] ơi tình lỡ ước [G] mong
Trách [B7] chi người sang [Em] sông. [Em][A]

Thôi nhé [D] anh đừng buồn làm gì [D][D]
Dù thương [G] tiếc vẫn là biệt [D] ly [D#m][Em]
Đời cớ [F#m] sao lại lắm u [D] sầu
Em [Em] khóc mối duyên ban [A] đầu
Từ đây chết trong [D] lòng nhau.

D

123

F#m

34

G

123

A

123

F#m/A

234

Bm

234

Dm

123

D#

1234

Esus4

23

Fmaj7

234

Bb

234

Em

23

G#m

34
IV

B7

1234

D#m

234
VI

Hợp âm ĐỊNH MỆNH BUỒN

 

Thôi nhé anh đừng nhiều hận [D] sầu
Đừng thương [G] tiếc để rồi xa [D] xôi
Đừng trách [F#m] chi đã lỡ duyên [D] đời
Hai [G] chúng ta đi hai [A] đường
Chuyện yêu thương đâu còn [A7] nữa.

Ôm ấp chi một định mệnh [D] buồn
Để chua [G] xót những gì cho [D] nhau
Người bước [F#m] đi mà nát tan [D] lòng
Ai [G] đứng trông theo ngậm [A7] ngùi
Tình yêu mất đi còn [D] đâu.

ĐK:
Em đâu lỗi [G] hẹn
Mà đời lại [Em] xui ngăn [A] cách với chia [D] phôi
Phải [Bm] chăng anh [F#m] ơi tình lỡ ước [G] mong
Trách [Em] chi người sang [C] sông. [A7]

Thôi nhé anh đừng buồn làm [D]
Dù thương [G] tiếc vẫn là biệt [D] ly
Đời cớ [F#m] sao lại lắm u [D] sầu
Em [G] khóc mối duyên ban [A7] đầu
Từ đây chết trong lòng [D] nhau.

Ôm ấp chi một định mệnh [D] buồn
Để chua [G] xót những gì cho [D] nhau
Người bước [F#m] đi mà nát tan [D] lòng
Ai [G] đứng trông theo ngậm [A7] ngùi
Tình yêu mất đi còn [D] đâu.

ĐK:
Em đâu lỗi [G] hẹn
Mà đời lại [Em] xui ngăn [A] cách với chia [D] phôi
Phải [Bm] chăng anh [F#m] ơi tình lỡ ước [G] mong
Trách [Em] chi người sang [C] sông. [A7]

Thôi nhé anh đừng buồn làm [D]
Dù thương [G] tiếc vẫn là biệt [D] ly
Đời cớ [F#m] sao lại lắm u [D] sầu
Em [G] khóc mối duyên ban [A7] đầu
Từ đây chết trong lòng [D] nhau.

D

123

G

123

F#m

34

A

123

A7

23

Em

23

Bm

234

C

123

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!

Video hợp âm liên quan