THÀNH PHỐ BUỒN

Sáng tác Lam Phương
Nhịp điệu Slow, Slow Rock
Thể loại Nhạc vàng
Đã xem 10502

Người đăng:

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 925

 

Hợp âm dạo (Chế Linh - Capo I.):

[Dm] | [F/C] | [Bb] | [Gm] | [Dm] | [Gm] | [Dm] | [G]

Thành phố [Dm] nào nhớ không [Bb] em?
Nơi chúng [Am] mình tìm phút êm [Dm] đềm
Thành phố [F] nào vừa đi đã [Dm] mỏi
Đường quanh [G] co quyện gốc thông [Bb] già
Chiều đan [C] tay nghe nắng chan [Am] hòa
Nắng hôn [Am] nhẹ làm hồng môi em
Mắt em buồn trong sương [C] chiều
Anh thấy đẹp [Dm] hơn [Dm]

Một sáng [Dm] nào nhớ không [Bb] em?
Ngày Chủ [Am] Nhật ngày của riêng [Dm] mình
Thành phố [F] buồn nằm nghe khói [Dm] tỏa
Người lưa [Gm7] thưa chìm dưới sương [Bb]
Quỳ bên [C] em trong góc giáo [Am] đường
Tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương
Chúa thương tình, sẽ cho [C] mình mãi mãi gần [Dm] nhau. [Dm]

Rồi từ [Bb] đó vì cách [C] xa duyên tình [Bb] thêm nhạt [F] nhòa
Rồi từ [Dm] đó chốn phong [D#] ba, em làm [Bb] dâu nhà [Dm] người
Âm [C] thầm anh tiếc thương [Am] đời,
Đau [C] buồn em khóc chia [Dm] phôi
Anh [C] về gom góp kỷ [Am] niệm tìm [Dm] vui.[Dm]

Thành phố buồn, lắm tơ [Bb] vương
Cơn gió [Am] chiều lạnh buốt tâm [Dm] hồn
Và con [F] đường ngày xưa lá [Dm] đổ
Giờ không [Gm] em sỏi đá u [Bb] buồn
Giờ không [C] em hoang vắng phố [Am] phường
Tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương
Tiễn đưa người quên núi [C] đồi,
Quên cả tình [Dm] yêu...[Dm]

[Dm] | [Bb][Am] | [Dm][F] | [Dm][Gm] | [Bb] |

[C] | [Am] | [Am] | [Am][C] | [Dm][Dm]

Rồi từ [Bb] đó vì cách [C] xa duyên tình [Bb] thêm nhạt [F] nhòa
Rồi từ [Dm] đó chốn phong [D#] ba, em làm [Bb] dâu nhà [Dm] người
Âm [C] thầm anh tiếc thương [Am] đời,
Đau [C] buồn em khóc chia [Dm] phôi
Anh [C] về gom góp kỷ [Am] niệm tìm [Dm] vui.[Dm]

Thành phố buồn, lắm tơ [Bb] vương
Cơn gió [Am] chiều lạnh buốt tâm [Dm] hồn
Và con [F] đường ngày xưa lá [Dm] đổ
Giờ không [Gm] em sỏi đá u [Bb] buồn
Giờ không [C] em hoang vắng phố [Am] phường
Tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương
Tiễn đưa người quên núi [C] đồi,
Quên cả tình [Dm] yêu...

 

 

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Gm7

1
III

Thế tay

[D] | [Dbm] | [B] | [Gbm] | [B] | [D] | [E] | [Gbm] | [Gbm]

Thành phố [Gbm] nào nhớ không [D] em?
Nơi chúng [Dbm] mình tìm phút êm [Gbm] đềm
Thành phố [A] nào vừa đi đã [Gbm] mỏi
Đường quanh [B] co quyện gốc thông [D] già
Chiều đan [E] tay nghe nắng chan [Am] hòa
Nắng hôn [Dbm] nhẹ làm hồng môi [E] em
Mắt em [Dbm] buồn trong sương [E] chiều
Anh thấy đẹp [Gbm] hơn [B]-[Gb]

Một sáng [Gbm] nào nhớ không [D] em?
Ngày Chủ [Dbm] Nhật ngày của riêng [Gbm] mình
Thành phố [A] buồn nằm nghe khói [Gbm] tỏa
Người lưa [B] thưa chìm dưới sương [D]
Quỳ bên [E] em trong góc giáo [A] đường
Tiếng kinh [Dbm] cầu dệt mộng yêu [E] đương
Chúa thương [Dbm] tình, sẽ cho [E] mình mãi mãi gần [Gbm] nhau. [Gbm]

Rồi từ [D] đó vì cách [Dbm] xa duyên tình [D] thêm nhạt [A] nhòa
Rồi từ [Gbm] đó chốn phong [B] ba, em làm [D] dâu nhà [Gbm] người
Âm [E] thầm anh tiếc thương [A] đời,
Đau [Dbm] buồn em khóc chia [Gbm] phôi
Anh [E] về gom góp kỷ [Dbm] niệm tìm [Gbm] vui. [Gbm]

Thành phố buồn, lắm tơ [D] vương
Cơn gió [Dbm] chiều lạnh buốt tâm [Gbm] hồn
Và con [A] đường ngày xưa lá [Gbm] đổ
Giờ không [B] em sỏi đá u [D] buồn
Giờ không [E] em hoang vắng phố [A] phường
Tiếng chuông [Dbm] chiều chậm chậm thê [E] lương
Tiễn đưa [Db] người quên núi [E] đồi,
Quên cả tình [Gbm/A] yêu…[Gbm]

[Gbm] | [D] | [Dbm] | [Gbm] | [A] | [Gbm] | [B] | [D]

[E] | [A] | [Dbm] | [E] | [Dbm] | [E] | [Gbm] | [A]

Rồi từ [D] đó vì cách [Dbm] xa duyên tình [D] thêm nhạt [A] nhòa
Rồi từ [Gbm] đó chốn phong [B] ba, em làm [D] dâu nhà [Gbm] người
Âm [E] thầm anh tiếc thương [A] đời,
Đau [Dbm] buồn em khóc chia [Gbm] phôi
Anh [E] về gom góp kỷ [Dbm7] niệm tìm [Gbm] vui. [Gbm]

Thành phố buồn, lắm tơ [D] vương
Cơn gió [Dbm] chiều lạnh buốt tâm [Gbm] hồn
Và con [A] đường ngày xưa lá [Gbm] đổ
Giờ không [B] em sỏi đá u [D] buồn
Giờ không [E] em hoang vắng phố [A] phường
Tiếng chuông [Dbm] chiều chậm chậm thê [E] lương
Tiễn đưa [Dbm] người quên núi [E] đồi,
Quên cả tình [Gbm/A] yêu…[Gbm]
Tiếng chuông [Dbm] chiều chậm chậm thê [E] lương
Tiễn đưa [Dbm] người quên núi [E] đồi, [E]
Quên [Dbm] cả [Dbm]… tình [Gbm] yêu…[Gbm]

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Gbm/A

1234
V

Thế tay

x

Dbm7

234

Thế tay

Hợp âm theo sheet music:

Thành phố [Em] nào nhớ không [G] em?
Nơi chúng [Bm] mình tìm phút êm [Em] đềm
Thành phố [G] nào vừa đi đã [Em] mỏi
Đường quanh [Am] co quyện gốc thông [Em] già
Chiều đan [D] tay nghe nắng chan [G] hòa
Nắng hôn [Bm] nhẹ làm hồng môi em
Mắt em buồn trong sương [D] chiều
Anh thấy đẹp [Em] hơn

Một sáng [Em] nào nhớ không em?
Ngày Chủ [Bm] Nhật ngày của riêng [Em] mình
Thành phố [G] buồn nằm nghe khói [Em] tỏa
Người lưa [Am] thưa chìm dưới sương [Em]
Quỳ bên [D] nhau trong góc giáo [G] đường
Tiếng kinh [Bm] cầu dệt mộng yêu đương
Chúa thương tình, sẽ cho [D] mình mãi mãi gần [Em] nhau.

Rồi từ [Em] đó vì cách [D] xa duyên tình [C] thêm nhạt [G] nhòa
Rồi từ [Em] đó chốn phong [Am] ba, em làm [G] dâu nhà [Em] người
Âm [D] thầm anh tiếc thương [G] đời,
Đau [D] buồn em khóc chia [Em] phôi
Anh [D] về gom góp kỷ [Bm] niệm tìm [Em] vui.

Thành phố buồn, lắm tơ [G] vương
Cơn gió [Bm] chiều lạnh buốt tâm [Em] hồn
Và con [G] đường ngày xưa lá [Em] đổ
Giờ không [Am] em sỏi đá u [Em] buồn
Giờ không [D] em hoang vắng phố [G] phường
Tiếng chuông [Bm] chiều chậm chậm thê lương
Tiễn đưa [Bm] người quên núi [D] đồi,
Quên cả tình [Em] yêu…

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!