Ai nói yêu em đêm [F] nay, ai nói yêu em đêm [Am] mai? Ai sẽ yêu em sau [C] này, son phấn [A7] nào giết ngây [Dm] thơ? Ánh đèn nào màu đơn [Gm] côi, lệ sao nhiều hơn mưa [F] lũ Ai dìu bước em đêm [A] nay, ai [F] dìu bước......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files10/Ai_Noi_Yeu_Em_Dem_Nay.swf” width=”690″ height=”840″]