Hợp âm ĐỊNH MỆNH BUỒN   Hợp âm dạo (Chế Linh): [E] | [E] | [E] | [G#m] [A] | [C#m] | [D] | [D][Bsus4] | [Bsus4] | [E] Thôi nhé [G#m] em đừng nhiều [E] hận sầu [G#m][A] Đừng thương [F#m] tiếc để rồi [Em] xa xôi [G#m][A] Đừng trách [B] chi......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files11/Dinh_menh_buon-sheet_1.swf” width=”690″ height=”840″]