Sheet nhạc bài: XIN VẪY TAY CHÀO

Hợp âm

Lời bài hát

 
Intro (Chế Linh ver., Capo ngăn I):
             
Một lần này nữa mai mình xa rồi
Lời nào người nói đi rồi chia đôi
Mộng tình hai đứa tan từ đây rồi
Mình một mình bước đêm lẻ loi.
Nghẹn ngào lòng xót xa tình ban đầu
Lời nào còn nữa đâu mà cho nhau
Giờ thì hai đứa xin vẫy tay chào
Đừng nói gì nữa khơi lòng đau.
Nhớ hay thương mình cũng xa rồi
Biết bao giờ mình chung đôi
Người nhỏ lệ từng đêm đơn côi.
Đoạn đường nào đó ta đã yêu người
Đoạn đường nào đó ai đã yêu ta
Giờ thì hai đứa không còn đón đợi
Tình mình đã chết thôi từ đây.
              
              
Một lần này nữa mai mình xa rồi
Lời nào người nói đi rồi chia đôi
Mộng tình hai đứa tan từ đây rồi
Mình một mình bước đêm lẻ loi.
Nghẹn ngào lòng xót xa tình ban đầu
Lời nào còn nữa đâu mà cho nhau
Giờ thì hai đứa xin vẫy tay chào
Đừng nói gì nữa khơi lòng đau.
Nhớ hay thương mình cũng xa rồi
Biết bao giờ mình chung đôi
Một người  buồn cuối xa  phương trời.
Người nhỏ lệ từng đêm đơn côi.
Đoạn đường nào đó ta đã yêu người 
Đoạn đường nào đó ai đã yêu ta
Giờ thì hai đứa không còn đón đợi
Tình mình đã chết thôi... từ đây.