Intro (Chế Linh ver., Capo ngăn I): [Am][Em/B][C][Dm][F][E][Dm][E] [Am] Một lần này nữa mai mình [Em] xa rồi [E] Lời nào người nói đi rồi chia [Am] đôi [F] Mộng tình hai đứa tan từ [G] đây rồi [E] Mình một mình bước đêm [Am] lẻ loi. Nghẹn......