MÙA ĐÔNG CỦA ANH

Thể loại : Nhạc vàng
Giai điệu : Bolero
Đã xem :
Avatar thành viên bantinhcamuadong
Người đăng : bantinhcamuadong
Level :
Số bài đăng : 929
Sheet nhạc

MÙA ĐÔNG CỦA ANH - Lệ Quyên

Hợp âm dạo - điệu: Bolero

[E] | [Abm] | [Bm] | [Dbm]-[Gbm] | [Am]

[D]-[E] | [E]-[Gb] | [Gb/Bb]-[B] | [Gbm]-[B]

Ngày nào anh [E] yêu em,
Anh đã quên trong cay đắng [A] tuyệt vời. [A]
Ngày [A/E] nào em [Gbm7] yêu anh,
Em hẳn [B] quên với [Gbm] trời hạnh [E] phúc mới [Bm]
Em [E] ơi Đông lại [A] về từ trăm năm lạnh [Gbm] giá
Tim [Abm/Eb] anh như ngừng [Gbm] thở,
Từ [Db] sau ân tình [Gbm] đó.
Em nghe không? [D] Mùa đông, mùa [B] đông…[Gbm]-[B]

Ngày nào ta [E] xa nhau, anh bước [E] sâu
Trong vũng tối [A] nhạt nhòa [E]-[A]
Từng mùa đông [Gbm] theo qua,
Em đã [B] quen với [D] đỉnh đời băng [E] giá [E/B]
Xưa [E] hôn em một [A] lần, rồi đau thương tràn [Gbm] lấp
Anh yêu em một [Db] ngày và xa em trọn [Gbm] kiếp
Nên anh yêu mùa đông, nên [A] anh yêu mùa [Abm7] đông,
Ôi [Gbm] Mùa Đông [E] của anh. [Bm]

Điệp khúc:
Anh [Gbm] chỉ là người [A] điên
Trong vườn hoa tình [Abm] ái.
Anh [B] chỉ là người say
Bên [Db7] đường em [Gbm] nhìn thấy.
Anh đi đi, người điên không biết [E] nhớ
Và người [Gbm] say không [E] biết buồn. [Bm]

Những [E] cuộc tình dương [A] gian,
Muôn đời không nghĩa [Gbm]
Nhưng người vẫn tìm [Bm/D] nhau
Trong [Db] vòng tay tình [Gbm] ý
Như đôi ta ... niềm yêu xưa chỉ [B7] còn
Một vì [B] sao anh [E] lẻ loi. [A]-[B7]

Trời lập đông [E] chưa em,
Cho lũdơi đi [E7] tìm giấc [A] ngủ vùi [A]
Để [A/E] mặc anh [Gbm] lang thang,
Ôm giá [Bsus4] băng ngỡ [Gb] thầm người [E] yêu tới. [B]
Đêm [E] chia ly em [A] về, đường khuya em bật [Gbm] khóc
Anh xa em thật rồi, làm [Dbm] sao quên [Gbm] mùi tóc [Db]
Em hỡi [Gbm] em, có phải tình băng [B] giá
Là tình [Eb] đẹp trên [E] thế gian [B]

[E] | [Abm] | [Bm] | [D6]-[Gbm] | [A]

[E] | [Gbm] | [B]-[E] | [E/Ab]-[D]

Điệp khúc:
Em [Gbm] chỉ là người [A] điên
Trong vườn hoa tình [Abm] ái.
Anh [B] chỉ là người say
Bên [Db7] đường em [Gbm] nhìn thấy.
Anh đi đi, người điên không biết [E] nhớ
Và người [Gbm] say không [E] biết buồn. [Bm]

Những [E] cuộc tình dương [A] gian,
Muôn đời không nghĩa [Gbm]
Nhưng người vẫn tìm [Bm/D] nhau
Trong [Db] vòng tay tình [Gbm] ý
Như đôi ta ... niềm yêu xưa chỉ [B7] còn
Một vì [B] sao anh [E] lẻ loi. [A]-[B]

Trời lập đông [E] chưa em,
Cho lũdơi đi [E7] tìm giấc [A] ngủ vùi [E]-[A]
Để [A/E] mặc anh [Gbm] lang thang,
Ôm giá [Bsus4] băng ngỡ [Gbm] thầm người [A] yêu tới. [E]-[Bm]
Đêm [E] chia ly em [A] về, đường khuya em bật [Abm] khóc
Anh xa em thật [Db] rồi, làm sao quên [Gbm] mùi tóc [Db]
Em hỡi [Gbm] em, có phải tình băng giá
Là tình đẹp trên [E] thế gian [Dbm]
Em hỡi [Gb] em, có phải tình băng [Gbm] giá...[B]
Là tình đẹp trên [A] thế gian…[A/E][Gbm7][B]-[E]

E

123

Abm

1234

Bm

234

Dbm

1234

Gbm

34

Am

123

D

123

Gb

234

Gb/Bb

234
VI

B

234

A

123

A/E

123

Gbm7

1234

Db

234

E/B

123

Abm7

12

Db7

1234

Bm/D

1234
III

B7

1234

E7

1234

Bsus4

23

Eb

1234

E/Ab

1

[D] | [D] | [D] | [A] | [Gbm]-[D] | [G]

[D] | [Gm] | [A]-[D] | [Gm] | [D] | [A]

Ngày nào anh yêu [D] em,
Anh đã quên trong cay đắng [G] tuyệt vời. [Em]
Ngày [G] nào em yêu [A] anh,
Em hẳn quên với [Bm] trời hạnh phúc [D] mới [D]
Em ơi Đông lại [G] về từ trăm năm lạnh [Gbm] giá
Tim anh như ngừng [B] thở,
Từ sau ân tình [Em] đó.
Em nghe [A] không? Mùa đông, mùa [C] đông…[A]

Ngày nào ta [D] xa nhau, anh bước sâu
Trong vũng tối nhạt [G] nhòa [Em]
Từng mùa đông theo [A] qua,
Em đã [Em/G] quen với đỉnh đời băng [D] giá [D]
Xưa hôn em một [G] lần, rồi đau thương tràn [Gbm] lấp
Anh yêu em một [Bm7] ngày và xa em trọn [Em] kiếp
Nên anh yêu mùa [A] đông, nên anh yêu mùa [Gm] đông,
Ôi [A] Mùa Đông [D] của anh. [A]

Điệp khúc:
Anh chỉ là người [G] điên
Trong vườn hoa tình [Gbm] ái.
Anh chỉ là người [Bm] say
Bên đường em nhìn [Em] thấy.
Anh đi [A] đi, người điên không biết [G] nhớ
Và người say không biết [A] buồn. [A]

Những cuộc tình dương [G] gian,
Muôn đời không nghĩa [Gbm]
Nhưng người vẫn tìm [Bm] nhau
Trong [B] vòng tay tình [Em] ý
Như đôi [A] ta … niềm yêu xưa chỉ [Gbm] còn
Một vì [G] sao anh [D] lẻ loi. [A]

[D] | [Am] | [G/B] | [Em] | [A7] | [G] | [D] | [D]

[G] | [Gbm] | [Bm] | [Em] | [A] | [Gm] | [A]-[D]

[A] | [D] | [G] | [D] | [Gm] | [A]- [D] | [Gm] | [D] | [A]

Điệp khúc:
Anh chỉ là người [G] điên
Trong vườn hoa tình [Gbm] ái.
Anh chỉ là người [Bm] say
Bên đường em nhìn [Em] thấy.
Anh đi [A] đi, người điên không biết [G] nhớ
Và người say không biết [A] buồn. [A]

Những cuộc tình dương [G] gian,
Muôn đời không nghĩa [Gbm]
Nhưng người vẫn tìm [Bm] nhau
Trong [B] vòng tay tình [Em] ý
Như đôi [A] ta … niềm yêu xưa chỉ [Gbm] còn
Một vì [G] sao anh [D] lẻ loi. [A]

D

123

A

123

Gbm

34

G

123

Gm

34
III

Em

23

Bm

234

B

234

C

123

Em/G

123

Bm7

23

Am

123

G/B

134

A7

23

[D] | [Gbm7] | [D] | [Dbm/E] | [A] | [A]

Ngày nào anh yêu [A] em,
Anh đã quên trong cay đắng [D] tuyệt vời. [Bm]
Ngày nào em yêu [E] anh,
Em hẳn quên với trời hạnh [A] phúc mới [A]
Em ơi Đông lại [D] về từ trăm năm lạnh [Dbm] giá
Tim anh như ngừng [D/Gb] thở,
Từ [Dbm] sau ân tình [Bm] đó.
Em nghe không? Mùa đông, [E] mùa đông…[E]

Ngày nào ta [A] xa nhau, anh bước sâu
Trong vũng tối [D] nhạt nhòa [Bm]
Từng mùa đông theo [E] qua,
Em đã quen với đỉnh đời [A] băng giá [A]
Xưa hôn em một [D] lần, rồi đau thương tràn [Dbm] lấp
Anh yêu em một [Gb7] ngày và xa em trọn [Bm] kiếp
Nên anh yêu mùa đông, nên anh yêu mùa [E] đông,
Ôi Mùa Đông [A] của anh. [Gb]

ĐK:
Anh chỉ là người [D] điên
Trong [Bm] vườn hoa tình [E] ái.
Anh chỉ là người [Gbm] say
Bên đường em [Bm] nhìn thấy.
Anh đi đi, người điên không biết [Gb] nhớ
Và người say không biết [E] buồn. [A]

Những cuộc tình dương [D] gian,
Muôn đời không nghĩa [Db]
Nhưng người vẫn tìm [Gb] nhau
Trong vòng tay tình [Bm] ý
Như đôi ta … niềm [D] yêu xưa chỉ [E] còn
Một vì sao anh [A] lẻ loi. [A]

Trời lập đông chưa em, cho lũ dơi đi tìm giấc [D] ngủ vùi [Bm]
Để mặc anh lang [E] thang, ôm giá băng ngỡ thầm người yêu [A] tới [A]
Đêm chia ly anh [D] về, đường khuya em bật [Dbm] khóc
Anh xa em thật [Gb7] rồi, làm sao quên mùi [Bm] tóc
Em hỡi em, có phải tình băng [E] giá là tình đẹp trên thế [A] gian? [A]

[D] | [A/Db] | [D] | [Dbm] | [D] | [A] | [Em/B] | [E7]-[A]

ĐK:
Anh chỉ là người [D] điên
Trong [Bm] vườn hoa tình [E] ái.
Anh chỉ là người [Gbm] say
Bên đường em [Bm] nhìn thấy.
Anh đi đi, người điên không biết [Gb] nhớ
Và người say không biết [E] buồn. [A]

Những cuộc tình dương [D] gian,
Muôn đời không nghĩa [Db]
Nhưng người vẫn tìm [Gb] nhau
Trong vòng tay tình [Bm] ý
Như đôi ta … niềm [D] yêu xưa chỉ [E] còn
Một vì sao anh [A] lẻ loi. [A]

Trời lập đông chưa em, cho lũ dơi đi tìm giấc [D] ngủ vùi [Bm]
Để mặc anh lang [E] thang, ôm giá băng ngỡ thầm người yêu [A] tới [A]
Đêm chia ly anh [D] về, đường khuya em bật [Dbm] khóc
Anh xa em thật [Gb7] rồi, làm sao quên mùi [E7] tóc
Em hỡi [Bm7] em, có phải tình băng [E] giá là tình đẹp trên [A] thế gian? [A]
Và em hỡi [Bm7] em, có phải tình băng [E] giá [E]
là tình nồng [Gbm7] hai chúng [D] ta? [E] | [E] | [A]

D

123

Gbm7

1234

A

123

Bm

234

E

123

Dbm

1234

D/Gb

1235

Gb7

23

Gb

234

Gbm

34

Db

234

A/Db

1234
VI

Em/B

23

E7

1234

Bm7

23

 

Ngày nào anh yêu [D] em, anh đã [D7] quên trong cay đắng tuyệt [G] vời. [Em]
Ngày nào em yêu [A7] anh, em hẳn quên với trời hạnh phúc [D] mới [D7]
Em ơi Đông lại [A7] về từ trăm năm lạnh [D] giá
Tim anh như ngừng [A7] thở, từ sau ân tình [Em] đó.
Em nghe [A7] không? Mùa đông, mùa đông…

Ngày nào ta xa [D] nhau, anh bước [D7] sâu trong vũng tối nhạt [G] nhòa [Em]
Từng mùa đông theo [A7] qua, anh đã quen với đường đời băng [D] giá [D7]
Xưa hôn em một [A7] lần, rồi đau thương tràn [D] lấp
Anh yêu em một [A7] ngày và xa em trọn [Em] kiếp
Nên anh yêu mùa [A7] đông, nên anh yêu mùa [G] đông, ôi [A7] Mùa Đông của [D] anh. [D7]

Điệp khúc:

Anh chỉ là người [G] điên trong vườn hoa tình [D] ái.
Anh chỉ là người [Bm] say bên đường em nhìn [Em] thấy.
Anh đi đi, người điên không biết [Bm] nhớ và người say không biết [D] buồn. [D7]

Những cuộc tình dương [G] gian, muôn đời không nghĩa [D]
Nhưng người vẫn tìm [D] nhau trong vòng tay tình [Em] ý
Như đôi ta … niềm yêu xưa chỉ [A7] còn một vì [Gm6] sao anh lẻ [D] loi. [A]

Trời lập đông chưa [D] em, cho lũ [D7] dơi đi tìm giấc ngủ [G] vùi [Em]
Để mặc anh lang [A7] thang, ôm giá băng ngỡ thầm người yêu [D] tới. [D7]
Đêm chia ly em [A7] về, đường khuya em bật [D] khóc
Anh xa em thật [D] rồi, làm sao quên mùi [Em] tóc
Em hỡi [C] em, có phải tình băng [A7] giá là tình đẹp trên thế [D] gian
Em hỡi [C] em, có phải tình băng [A7] giá là tình nồng hai chúng [D] ta…

D

123

D7

123

G

123

Em

23

A7

23

Bm

234

Gm6

123

A

123

C

123

Bình luận yêu cầu hợp âm

1 bình luận
Sắp xếp theo

Video hợp âm liên quan