Hợp âm dạo (Chế Linh – Capo I.): [Dm] | [F/C] [Bb] | [Gm][Dm] | [Gm][Dm] | [G] Thành phố [Dm] nào nhớ không [Bb] em? Nơi chúng [Am] mình tìm phút êm [Dm] đềm Thành phố [F] nào vừa đi đã [Dm] mỏi Đường quanh [G] co quyện gốc thông [Bb]......