YÊU EM DÀI LÂU

Sáng tác Đức Huy
Nhịp điệu Chachacha, Rumba
Thể loại Nhạc tình
Đã xem 5058

Người đăng:

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 925

Hợp âm dạo (Elvis Phương): [Bb] | [Cm]

[F] | [Bb] | [Bb] | [Cm][F] | [Bb] | [Bb]

1. Em như cơn gió thu bay [Bb] bay nhè nhẹ [Bb]
Đưa anh đi tìm [Cm] vần thơ  [Cm]
Qua công viên lá rơi trên [Fm] con đường về [Cm]-[Fm]
Bỗng nghe lòng đang ước [Bb] mơ. [Bb]

Mơ ôm [G] em trong tay đêm [Bb] mưa thì thào [Fm7]
Cho [Bbsus4] bão tố về làm [Eb] chiêm bao [Cm]
Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu [F]-[Cm]
Anh [Ab] muốn yêu em [Bb] dài lâu.

ĐK:
[Bb] Em, anh muốn yêu em [Cm7] dài lâu
[F] Em, anh muốn yêu em [Bb] đậm sâu
Em, anh đã yêu em [Eb] từ lâu
[Cm] Em, anh [Fm7] muốn yêu em dài [Bb] lâu. [Cm]

2. Yêu em cho đến khi con [Bb] tim ngừng đập [Bb]
Cho thiên thu là một giây [Cm]
Yêu em cho đến khi ong [Fm] thôi làm [Cm] mật [Fm]
Đến khi loài chim quên [Bb] lối bay. [Bbsus4]

Khi ôm em trong tay anh [Bb] nghe ngọt ngào [Fm]
Nếu[Bb]  đời là một giấc [Eb] chiêm bao [Cm]
Xin yêu em thiết tha như [Fm] yêu lần đầu [Fm]
Anh [Cm] sẽ yêu em [Bb] dài lâu.

ĐK:
[Bb] Em, anh muốn yêu em [Cm] dài lâu
[F] Em, anh [Cm] muốn yêu em [Bb] đậm sâu
Em, anh đã yêu em [Eb] từ lâu
[Cm] Em, anh [Ab] muốn yêu em dài [Bb] lâu. [Bb]

[Bb] | [Bb][Ab] | [Cm] | [Dm] | [Dm][Bb/F] | [Dm]

[Bb][Fm] | [Eb][Cm] | [F] | [F] | [Bb][Bb][Bb]

[Cm][F] | [Bb] | [Bb] | [Eb][Cm][Bb] | [Eb]-[Bb]

1. Em như cơn gió thu bay [Bb] bay nhè nhẹ [Bb]
Đưa anh đi tìm [C] vần thơ  [Cm]
Qua công viên lá rơi trên [Fm] con đường về [Cm]-[Fm]
Bỗng nghe lòng đang ước [Bb] mơ. [Bb]

Mơ ôm [G] em trong tay đêm [Bb] mưa thì thào [Fm7]
Cho [Bbsus4] bão tố về làm [Eb] chiêm bao [Cm]
Mơ yêu em thiết tha như [F] yêu lần đầu [Cm]-[F]
Anh [Ab] muốn yêu em [Bb] dài lâu.

ĐK:
[Bb] Em, anh muốn yêu em [Cm] dài lâu
[F] Em, anh [Cm] muốn yêu em [Bbm] đậm sâu
[Bb] Em, anh đã yêu em [Eb] từ lâu
[Cm] Em, anh [Ab] muốn yêu em dài [Bb] lâu. [Bb]

2. Yêu em cho đến khi con [Bb] tim ngừng đập [Bbsus4]
Cho thiên thu là một giây [Fm]
Yêu em cho đến khi ong [F] thôi làm [Cm] mật [Fm]
Đến khi loài chim quên [Bb] lối bay. [Bb]

Khi ôm em trong tay anh [Bb] nghe ngọt ngào [Fm]
Nếu[Bb]  đời là một giấc [Eb] chiêm bao [Cm]
Xin yêu em thiết tha như [Fm] yêu lần đầu [F]
Anh [Dm7] sẽ yêu em [Bb] dài lâu.

[Bb] Em, anh muốn yêu em [Cm] dài lâu
[Fm] Em, anh [F/C] muốn yêu em [Bbm] đậm sâu
[Eb] Em, anh đã yêu em [Eb] từ lâu
[Cm] Em, anh [Ab] muốn yêu em dài [Bb] lâu. [Cm] | [Bb]

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Bbsus4

34

Thế tay

x

Cm7

23
III

Thế tay

x

Bb/F

234

Thế tay

 

[D] | [D] | [Bm7] | [Bm7] | [A/Db] | [A/Db] | [A]-[D] | [D] | [D]

1. Em như cơn gió thu [Gbm] bay bay nhè nhẹ [D]
Đưa anh đi tìm [Em] vần thơ  [Em]
Qua công viên lá rơi trên [A] con đường về [A]
Bỗng nghe lòng đang [D] ước mơ. [D]

Mơ ôm [Gbm] em trong tay đêm [D] mưa thì thào [D]
Cho bão tố về làm [G] chiêm bao [Em]
Mơ yêu em thiết tha như [A] yêu lần đầu [A]
Anh muốn yêu em [D] dài lâu.

ĐK:
[D] Em, muốn yêu em [Em] dài lâu
[A] Em, muốn yêu em [D] đậm sâu
[A]-[D] Em, đã yêu em [G] từ lâu
[Em] Em, muốn [A] yêu em [D] dài lâu. [A]

2. Yêu em cho đến khi con [F] tim ngừng đập [F]
Cho thiên thu là [Gm] một giây [Gm]
Yêu em cho đến khi ong [C] thôi làm mật [C]
Đến khi loài chim quên [F] lối bay. [F]

Khi ôm [C] em trong tay anh [F] nghe ngọt ngào [F]
Nếu đời là một giấc [Bb] chiêm bao [Gm]
Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu [C]
Anh muốn yêu em [F] dài lâu.

ĐK:
Anh, muốn yêu em [Gm7] dài lâu
[C] Anh, muốn yêu em [F] đậm sâu
Anh, đã [F/A] thương em [Bb] từ lâu
[Gm] Anh, muốn [C] yêu em [F] dài lâu. [F]

[A]-[G/D] | [D] | [D] | [D] | [A] | [A] | [D] | [C]

ĐK:
Anh, muốn yêu em [Gm7] dài lâu
[C] Anh, muốn yêu em [F] đậm sâu
Anh, đã [F/A] thương em [Bb] từ lâu
[Gm] Anh, muốn [C] yêu em [F] dài lâu. [D/A]

2. Yêu anh cho đến khi con [D] tim ngừng đập [D]
Cho [A] thiên thu là [Em7] một giây [Em]
Yêu em cho đến khi ong [A] thôi làm mật [A]
Đến khi loài chim quên [D] lối bay. [D]

Khi ôm am trong tay em [D] nghe ngọt ngào [D]
Nếu đời là một giấc [G] chiêm bao [Em]
Xin yêu em thiết tha như [A] yêu lần đầu [A]
Anh muốn yêu em [D] dài lâu.

ĐK:
[D] Em, muốn yêu em [Em] dài lâu
[A] Em, muốn yêu em [D] đậm sâu
[A]-[D] Em, đã yêu em [G] từ lâu
[Em] Em, muốn [A] yêu em [D] dài lâu.

[D] Em, muốn yêu em [Em] dài lâu
[A] Em, muốn yêu em [D] đậm sâu
[A]-[D] Em, đã yêu em [G] từ lâu
[Em] Em, muốn [A7] yêu em [D] dài lâu.

[D] Em, muốn yêu em [Em] dài lâu
[A7] Em, muốn yêu em [D] đậm sâu
[A]-[D] Em, đã yêu em [G] từ lâu
[Em] Em, muốn [A] yêu em [D] dài lâu.

 

x

A/Db

1234
VI

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Gm7

1
III

Thế tay

 

[A] Em như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ, đưa anh đi tìm vần [Bm] thơ
Qua công viên lá rơi trên [E] con đường về, bỗng nhiên nghe lòng đan ước [A]
Mơ ôm em trong tay đêm mưa thì [A] thào, cho bão tố về làm chiêm [D] bao
[Bm] Mơ yêu em thiết tha như [E] yêu lần [E7] đầu, anh muốn yêu em dài [A] lâu

[A] Em, Anh muốn yêu em dài [Bm] lâu; [E] Em, anh muốn yêu em đậm [A] sâu
[A] Em, Anh đã thương em từ [D] lâu; [Bm] Em, anh muốn yêu em dài [A] lâu

[A] Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu là một [Bm] giây
Yêu em cho đến khi ong [E] thôi làm mật, đến khi loài chim quên lối [A] bay
Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt [A] ngào, nếu đời là một giấc chiêm [D] bao
[Bm] Xin yêu em thiết tha như [E] yêu lần [E7] đầu, anh muốn yêu em dài [A] lâu

Em, anh muốn yêu em dài [Bm] lâu; [E] Em, anh muốn yêu em đậm [A] sâu
[A] Em, Anh đã thương em từ [D] lâu; [Bm] Em, anh muốn yêu em dài [A] lâu .

[A] Em như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ, đưa anh đi tìm vần [Bm] thơ
Qua công viên lá rơi trên [E] con đường về, bỗng nhiên nghe lòng đan ước [A] mơ
Mơ ôm em trong tay đêm mưa thì [A] thào, cho bão tố về làm chiêm [D] bao
[Bm] Mơ yêu em thiết tha như [E] yêu lần [E7] đầu, anh muốn yêu em dài [A] lâu

[A] Em, Anh muốn yêu em dài [Bm] lâu; [E] Em, anh muốn yêu em đậm [A] sâu
[A] Em, Anh đã thương em từ [D] lâu; [Bm] Em, anh muốn yêu em dài [A] lâu

[A] Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu là một [Bm] giây
Yêu em cho đến khi ong [E] thôi làm mật, đến khi loài chim quên lối [A] bay
Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt [A] ngào, nếu đời là một giấc chiêm [D] bao
[Bm] Xin yêu em thiết tha như [E] yêu lần [E7] đầu, anh muốn yêu em dài [A] lâu

Em, anh muốn yêu em dài [Bm] lâu; [E] Em, anh muốn yêu em đậm [A] sâu
[A] Em, Anh đã thương em từ [D] lâu; [Bm] Em, anh muốn yêu em dài [A] lâu .

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!

Video hợp âm liên quan