Sheet nhạc bài: GIỌT TÌNH SẦU ( QUÁN LẠ ) Xem bản hợp âm

Hợp âm dạo (Elvis Phương – Valse): [G] | [Bm] | [Em] | [Am] | [C] | [Cm]-[G] | [Eb] | [Cm]-[G] | [D] Ngày [Gmaj7] xưa trong quán [Bm] nhỏ Đời [D] không có mùa [G] đông Trên [Gbm] môi cà phê [D] ngọt Trong mắt giọt tình [G] nồng [D] Hôm [G] nay......