Hợp âm dạo (Như Quỳnh): [E] | [C#m] | [F#] [G#m] | [C#m] | [F#] | [B][Bsus4]-[F#] Đường xưa lối [B] cũ, có bóng tre, Bóng tre che thôn [G#m7]nghèo [B] Đường xưa lối cũ, có ánh [G#m] trăng, Ánh [E] trăng soi [D#m] đường đi [G#m7] [B7] Đường xưa lối [E] cũ, có tiếng [C#m7]......