Sheet nhạc bài: TAN VỠ Xem bản hợp âm

Intro (Elvis Phương): [G] | [B/Gb] | [Em] | [A] | [Gbm] | [Bm] [Em] | [Bb] | [A] | [B] | [Em] | [A] | [D] | [G]-[Bb]-[D] Một chiều thu xưa e ấp [G] bên nhau [B/Gb] | [Em] Lặng nhìn mây [A] trôi mơ mối duyên [Gbm] đầu [B] | [Em] Mơ......