Jenny Loan

Trang web Hợp âm Pro hiện tại chưa có thông tin, tiểu sử về ca sĩ Jenny Loan, người từng hát chung với các ca sĩ Bảo Hân, Phi Phi bài “Người tình trăm năm” của Đức Huy…

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.