Sheet nhạc bài: XÓT XA Xem bản hợp âm

Hợp âm dạo (Elvis Phương): [F] | [G] | [Cm] [Eb]-[Cm] | [Dm] | [Cm]-[G7] | [C] | [C] 1. Hỡi người yêu [C] nhỏ, [Eb/G] từ miền đông [Cm] đó Khi nghe xuân [C] sang có nhớ không [F] em [Ab/Eb] [Dm] Trên đường thênh [G] thang, lần đầu bên [Dm] nhau Em lo......