Hoàng Quốc Bảo

Nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo sinh năm 1950 tại Thái Bình nhưng di cư vào Nam và trải qua thời thơ ấu và tuồi trẻ ở Sài Gòn. Tác phẩm đầu tay của ông là tập nhạc Vườn Tàn Phai được phát hành năm 1972. Sau 1975 ông định cư tại Hoa Kỳ và sáng tác, phát hành băng nhạc Tịnh Tâm Khúc năm 1984 và Khúc Vô Thanh năm 2014. Vào năm 2005, nhạc sĩ xuống tóc xuất gia theo thiền phái Trúc Lâm của Việt Nam với Hòa thượng Thích Thanh Từ và hiện đang sống tại Thiền viện Đại Đăng ở San Diego, California, Hòa Kỳ.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.