Lời bài hát
 Hợp âm dạo (Thanh Tuyền):Lại một mùa Xuân nữa đến trong khói lửa chiến tranh Mùa xuân vẫn xanh, xanh như cuộc tình em với anh Xuân này anh không về, ngàn câu thề không chắc ... em vui, Quà xuân anh chẳng có, gác giặc từng giờ Đời lính chiến lấy gì gửi về em? -Tiền đồn heo hút nhắc em kỷ niệm ấu thơ. Hỏi xuân có hay phút giao mùa gợi giây phút xưa? Hương bay đêm giao thừa ngày khói lửa chưa kín quê hương, Và đôi ta nhỏ bé, thức xem giao thừa, Kể chuyện vu vơ chìm đắm trong mộng mơ. -Em anh có nhớ khi đôi ta mơ chuyện tích xưa: Tiên nương hiện xuống dương gian xem hoa rộ khắp nơi Trăng sao mọc kín đêm khuya cho thiên thần hát ca, Và nhè nhẹ gót hài tiên ca múa trên trần ai. - Nhưng tiên nào thấy đâu dù em chắp tay nguyện cầu. Trăng sao nào thấy đâu để anh bỗng nghe nặng sầu. Rồi pháo nổ khai xuân mình dỗi hờn xa xăm ... Khi đường trần dập dìu người đi hái lộc đầu năm. -Rồi từng xuân đến bắt anh giã từ ấu thơ. Rồi xuân chiến chinh phút giao mùa còn anh với anh . Xuân này anh không về, Lòng xin một giây phút giây mơ thôi: Nàng tiên anh nhỏ bé giữa đêm giao mùa, lạc đường dương gian và đến thăm mình anh. -Nhưng tiên nào thấy đâu dù em chắp tay nguyện cầu. Trăng sao nào thấy đâu để anh bỗng nghe nặng sầu. Rồi pháo nổ khai xuân mình dỗi hờn xa xăm ... Khi đường trần dập dìu người đi hái lộc đầu năm. -Rồi từng xuân đến bắt anh giã từ ấu thơ. Rồi xuân chiến chinh phút giao mùa còn anh với anh . Xuân này anh không về, Lòng xin một giây phút giây mơ thôi: Nàng tiên anh nhỏ bé giữa đêm giao mùa, lạc đường dương gian và đến thăm mình anh.

Sheet nhạc bài: PHÚT GIAO MÙA

Hợp âm