Lời bài hát

Hợp âm dạo (Elvis Phương):

 

1. Em như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ 
Đưa anh đi tìm vần thơ  
Qua công viên lá rơi trên con đường về -
Bỗng nghe lòng đang ước mơ. 

Mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào 
Cho bão tố về làm chiêm bao 
Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu -
Anh muốn yêu em dài lâu.

ĐK:
 Em, anh muốn yêu em  dài lâu
 Em, anh muốn yêu em  đậm sâu
Em, anh đã yêu em  từ lâu
 Em, anh  muốn yêu em dài  lâu. 

2. Yêu em cho đến khi con  tim ngừng đập 
Cho thiên thu là một giây 
Yêu em cho đến khi ong  thôi làm  mật 
Đến khi loài chim quên  lối bay. 

Khi ôm em trong tay anh  nghe ngọt ngào 
Nếu  đời là một giấc  chiêm bao 
Xin yêu em thiết tha như  yêu lần đầu 
Anh  sẽ yêu em  dài lâu.

ĐK:
 Em, anh muốn yêu em  dài lâu
 Em, anh  muốn yêu em  đậm sâu
Em, anh đã yêu em  từ lâu
 Em, anh  muốn yêu em dài  lâu. 

   

       

      -

1. Em như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ 
Đưa anh đi tìm vần thơ  
Qua công viên lá rơi trên con đường về -
Bỗng nghe lòng đang ước mơ. 

Mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào 
Cho bão tố về làm chiêm bao 
Mơ yêu em thiết tha như  yêu lần đầu -
Anh muốn yêu em dài lâu.

ĐK:
 Em, anh muốn yêu em  dài lâu
 Em, anh  muốn yêu em  đậm sâu
 Em, anh đã yêu em  từ lâu
 Em, anh  muốn yêu em dài  lâu. 

2. Yêu em cho đến khi con  tim ngừng đập 
Cho thiên thu là một giây 
Yêu em cho đến khi ong  thôi làm  mật 
Đến khi loài chim quên  lối bay. 

Khi ôm em trong tay anh  nghe ngọt ngào 
Nếu  đời là một giấc  chiêm bao 
Xin yêu em thiết tha như  yêu lần đầu 
Anh  sẽ yêu em  dài lâu.

 Em, anh muốn yêu em  dài lâu
 Em, anh  muốn yêu em  đậm sâu
 Em, anh đã yêu em  từ lâu
 Em, anh  muốn yêu em dài  lâu. 

Sheet nhạc bài: YÊU EM DÀI LÂU

Hợp âm

Yeu em dai lau 01_001

Yeu em dai lau 02_001

yeuemdailau