Hợp âm dạo (Elvis Phương): [Bb] | [Cm] [F] | [Bb] | [Bb] | [Cm][F] | [Bb] | [Bb] 1. Em như cơn gió thu bay [Bb] bay nhè nhẹ [Bb] Đưa anh đi tìm [Cm] vần thơ  [Cm] Qua công viên lá rơi trên [Fm] con đường về [Cm]-[Fm] Bỗng nghe lòng đang ước [Bb]......