VÀ CON TIM ĐÃ VUI TRỞ LẠI

Sáng tác Đức Huy
Nhịp điệu Ballad
Thể loại Nhạc tình
Đã xem 2344

Người đăng:

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 925

Hợp âm dạo (Đức Huy - Capo I.): [B] | [B]

[B] | [B] | [F#7] | [F#7][E/B] | [B]

Tìm một con [B] đường [B] , tìm một [E] lối đi [E]
Ngày qua ngày [F#] , đời nhiều vấn nghi [B]
Lạc loài niềm [G#m] tin, sống không ngày [E] mai
Sống [F#] quen không ai cần ai
Cứ [E] vui [E]...  cho trọn [F#] hôm nay. [F#]

Rồi cuộc [B] vui tàn [B] , mọi người bước đi [E]
Một mình tôi [B] về [B] , nhiều lần ướt mi
Chờ tình yêu [G#m] đến trong ánh nắng mai
Xóa [F#] tan màn đêm u tối
Cho tôi biến [E] đổi tâm [F#] hồn thành một người [F#m] mới.

ĐK:
Và con [B] tim đã vui trở lại
Tình yêu đến cho tôi ngày [C#m7] mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào [E] đời
Tôi hy [F#] vọng được ơn cứu [B] rỗi
Và con tim đã vui trở lại
Và niềm [E] tin đã dâng về người
Trọn tâm [F#] hồn, nguyện yêu mãi [Bbm/C#] riêng người mà [B] thôi.

[B] | [B][E] | [E][E] | [E] | [E]

Và bây [B] giờ [B] , ngày buồn đã qua [E]
Mọi [B] lỗi lầm [B] , cũng được thứ tha [B]
Tình yêu đã [G#] đến trong ánh nắng [G#m] mai
Xóa [F#] tan màn đêm u tối
Cho tôi biến [E] đổi tâm [F#] hồn
Thành một người [F#m7] mới [F#7]

ĐK:
Và con [B] tim đã vui trở lại
Tình yêu đến cho tôi ngày [C#m7] mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào [E] đời
Tôi hy [F#] vọng được ơn cứu [B] rỗi
Và con tim đã vui trở lại
Và niềm [E] tin đã dâng về người
Trọn tâm [F#] hồn, nguyện yêu mãi [Bbm/C#] riêng người mà [B] thôi. [B]

[G#m] Dẫu như tôi phải [G] đi qua vực [B] sâu tối [F]
Tôi [E] sẽ không sợ hãi [C#m7]
[F#] người gần bên tôi [G] mãi...[G]

Và con [Cm] tim đã vui trở lại
Tình yêu [C] đến cho tôi ngày [Dm] mai
Tình yêu [Dm7] chiếu ánh sáng vào [F] đời
Tôi hy [G] vọng được ơn cứu [C] rỗi
Và con tim đã vui trở lại
Và niềm [F] tin đã dâng về người
Trọn tâm [G] hồn, nguyện yêu [G7] mãi riêng người [C] mà thôi. [Em/G]

Và con [C] tim đã vui trở lại
Tình yêu [C] đến cho tôi ngày [Dm] mai
Tình yêu [Dm7] chiếu ánh sáng vào [F] đời
Tôi hy [G] vọng được ơn cứu [C] rỗi
Và con tim đã vui trở lại
Và niềm [F] tin đã dâng về người
Trọn tâm [G] hồn, nguyện yêu [G7] mãi riêng người [C] mà thôi [Gsus4]

Và con [C] tim đã vui trở lại
Tình yêu [C] đến cho tôi ngày [Dm] mai
Tình yêu [Dm7] chiếu ánh sáng vào [F] đời
Tôi hy [G] vọng được ơn cứu [C] rỗi
Và con tim đã vui trở lại
Và niềm [F] tin đã dâng về người
Trọn tâm [G] hồn, nguyện yêu [G7] mãi riêng người [C] mà thôi ...
 

x

G#m

34
IV

Thế tay

x

C#m7

23
IV

Thế tay

x

G#

234
IV

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Em/G

123

Thế tay

x

Gsus4

1234

Thế tay

Hợp âm VÀ CON TIM ĐÃ VUI TRỞ LẠI

Tìm một con [F] đường, tìm một lối [Bb] đi
Ngày qua [Gm] ngày, đời nhiều vấn [C] nghi [F]
Lạc loài niềm [Dm] tin, sống không ngày mai
Sống [Am] quen không ai cần [C] ai
Cứ [Bb] vui cho trọn hôm [C] nay.

Rồi cuộc vui [F] tàn, mọi người bước [Bb] đi
Một mình tôi [Gm] về, nhiều lần ướt [C] mi
[F] Chờ tình yêu [Dm] đến trong ánh nắng mai
Xóa [Am] tan màn đêm u tối
Cho tôi biến [Bb] đổi tâm hồn thành một người [Eb] mới. [C7]

ĐK:
Và con [F] tim đã vui trở lại
Tình yêu đến cho tôi ngày [C] mai
Tình yêu [Bb/d] chiếu ánh sáng vào [Gm] đời
Tôi hy [C] vọng được ơn cứu [F] rỗi
Và con tim đã vui trở [F7] lại
Và niềm [Bb] tin đã dâng về [Gm] người
Trọn tâm [C] hồn, nguyện yêu [C7] mãi riêng người mà [F] thôi. [Bb]-[F]]

Và bây giờ, ngày buồn đã [Bb] qua
Mọi lỗi [Gm] lầm, cũng được thứ [C] tha
Tình yêu đã [Dm] đến trong ánh nắng mai
Xóa [Am] tan màn đêm u tối
Cho tôi biến [Bb] đổi tâm [C] hồn
Thành một người [Eb] mới [C7]

ĐK:

Và con [F] tim đã vui trở lại
Tình yêu đến cho tôi ngày [C] mai
Tình yêu [Bb/d] chiếu ánh sáng vào [Gm] đời
Tôi hy [C] vọng được ơn cứu [F] rỗi
Và con tim đã vui trở [F7] lại
Và niềm [Bb] tin đã dâng về [Gm] người
Trọn tâm [C] hồn, nguyện yêu [C7] mãi riêng người mà [F] thôi.

[Dm] Dẫu như tôi phải đi qua vực [Am] sâu tối
Tôi [Bb] sẽ không sợ hãi gì
[C] người gần bên tôi [Db7] mãi…

Và con [F#] tim đã vui trở lại
Tình yêu đến cho tôi ngày [C#] mai
Tình yêu [B/D#] chiếu ánh sáng vào [G#m] đời
Tôi hy [C#] vọng được ơn cứu [F#] rỗi
Và con tim đã vui trở [F#7] lại
Và niềm [B] tin đã dâng về [G#m] người
Trọn tâm [C#] hồn, nguyện yêu [C#7] mãi riêng người mà [F#] thôi. [B]-[F#]

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Bb/D

134

Thế tay

x

Db7

1234

Thế tay

x

G#m

34
IV

Thế tay

x

C#7

24
IV

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

1 bình luận
Sắp xếp theo
    anpham
    anpham Version Hợp ca Pari by night : https://nhacpro.net/bai-hat/va-con-tim-da-vui-tro-lai-hop-ca.oova.html 3
    Trả lời 2018-08-31 12:56:21

Video hợp âm liên quan