Sheet nhạc bài: TUYẾT RƠI

Hợp âm

Lời bài hát

TUYẾT RƠI - Elvis Phương
Intro - Chachacha:
Tombe la neige -
Tu ne viendras pas ce soir -
Tombe la neige -
Et mon cœur s'habille de noir -
Ce soyeux cor- tège -
Tout en larmes blanches -
 L'oiseau sur la  branche
 Pleure le sorti-  lège. -
 Tu ne viendras pas ce  soir
Me crie mon déses-  poir -
Mais tombe la neige
Impas- sible ma- nège. -
Lá là la la, là la  la, là la la.
Lá là la la, là la  la, là la la.
Tombe la neige
Tu ne viendras pas ce soir -
Tombe la neige
Tout est blanc de déses- poir -
Ngoài kia tuyết rơi đầy -
Sao không đến bên em chiều nay
Ngoài kia tuyết rơi rơi
Trong băng giá tim em tả tơi.
Đâu đây đám tang u buồn
Mắt ai vương lệ thẫn thờ
Lũ chim trên cành ngu ngơ
Khóc thương ai đời bơ vơ.
Không có anh vuốt ve đêm nay
Môi mắt em xanh xao hao gầy -
Tuyết vẫn rơi đầy trên cây -
Giông tố như vô tình qua đây.
Mais tombe la neige
Impas- sible ma- nège. -
Lá là la la, là la  la, là la la.
Lá là la la, là la  la, là la la.
Lá là la la, là la  la, là la la.
Lá là la la, là la  la, là la la.
Lá là la la, là la  la, là la la.