KHÓC MỘT DÒNG SÔNG

Sáng tác Đức Huy
Nhịp điệu Blues, Slow Ballad
Thể loại Nhạc tình
Đã xem 1919

Người đăng :

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 929

Phiên bản

Hợp âm dạo (Thảo My):

[Cm] | [Cm] | [Dm] | [Dm][F] | [G] | [Cm] | [Cm]

[Cm] | [Cm] | [Eb] | [Eb][F] | [G] | [Cm] | [Cm]

Tôi [D] hay nhớ [Gm] về quê [Cm] nhà vào buổi chiều.
Nhất là [Eb] những buổi chiều mưa [Fm] rơi. [Fm]
Cũng [Eb] may Ca- [Bb] li trời mưa [Ab] ít không như Sài Gòn
[Dm] Nếu không tôi [G] đã khóc một [Cm] dòng sông. [Cm][Cm]

[Dm] Không chi [G] xót xa cho [Cm] bằng thân phận [G] người
[Cm] Xa nhà sống một mình đơn [Fm] côi. [Fm]
Cũng [Eb] may bên [Dm] này
thời gian qua vun [Ab] vút không như Sài Gòn
[Dm] Nếu không tôi [G] đã khóc một [Cm] dòng sông. [Cm]

Khóc một dòng [Fm] sông, tôi đã [Bb] khóc một [Eb] dòng sông.
Một dòng sông [Cm] dài [Cm], nhớ cha [G] nhớ mẹ. [G7]
Nhớ anh, [Eb] nhớ chị. [Eb]
Khóc một dòng [Fm] sông, tôi đã [Bb] khóc một [Eb] dòng sông.
Một dòng sông [Cm] dài [Cm], những [G] chiều mưa tôi [Ab] khóc. [Ab][Fm7]
Khóc một [Cm7] dòng sông. [Cm][Cm]

Tôi [D] hay nhớ [Gm] về quê [Cm] nhà vào buổi chiều.
Nhất là [Eb] những buổi chiều mưa [Fm] rơi. [Fm]
Cũng [Eb] may Ca- [Bb] li trời mưa [Ab] ít không như Sài Gòn
[Dm] Nếu không tôi [G] đã khóc một [Cm] dòng sông. [Cm]

[Cm] | [Cm] | [Dm7] | [Dm7][F] | [G] | [Cm] | [Cm]

[Cm] | [Cm] | [Dm7] | [Dm7][F] | [G] | [Cm] | [Cm]

Tôi [D] hay nhớ [Gm] về quê [Cm] nhà vào buổi chiều.
Nhất là [Eb] những buổi chiều mưa [Fm] rơi. [Fm]
Cũng [Eb] may Ca- [Bb] li trời mưa [Ab] ít không như Sài Gòn
[Dm] Nếu không tôi [G] đã khóc một [Cm] dòng sông. [Eb][Cm]

[Dm] Không chi [G] xót xa cho [Cm] bằng thân phận [Eb] người
[Cm] Xa nhà sống một mình đơn [Fm] côi. [Fm]
Cũng [Eb] may bên [Dm] này
thời gian qua vun [Ab] vút không như Sài Gòn
[Dm] Nếu không tôi [G] đã khóc một [Cm] dòng sông. [Cm]

Khóc một dòng [Fm] sông, tôi đã [Bb] khóc một [Eb] dòng sông. [Eb]
Một dòng sông [Cm] dài [Cm], nhớ cha [G] nhớ mẹ. [G7]
Nhớ anh, [Eb] nhớ chị. [Eb]
Khóc một dòng [Fm] sông, tôi đã [Bb] khóc một [Eb] dòng sông. [Eb]
Một dòng sông [Cm] dài [Cm], những [G] chiều mưa tôi [Ab] khóc. [Ab][Cm]
Khóc một [Cm] dòng sông. [Cm7][Cm]

Tôi [D] hay nhớ về quê [Cm] nhà vào buổi [Eb] chiều…
[Cm] Nhất là những buổi chiều mưa [Fm] rơi. [Fm]
Cũng [Eb] may Ca- [Dm] li trời mưa [Ab] ít không như Sài [Cm] Gòn
[Dm] Nếu không tôi [G] đã khóc một [Cm] dòng sông. [Cm]

Cũng [Eb] may bên [Bb/D] này
thời gian qua vun [Ab] vút không như Sài Gòn
[Dm] Nếu không tôi [G] đã khóc một [Cm] dòng sông. [Cm][Cm]
Tôi [Dm] hay nhớ về quê [Cm] nhà vào buổi [Gsus4] chiều…[Gsus4][Cm]

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Cm7

23
III

Thế tay

x

Bb/D

134

Thế tay

x

Gsus4

1234

Thế tay

 

Tôi [Bm7] hay nhớ [E7] về quê [Am] nhà vào buổi chiều.
Nhất là những buổi chiều mưa [Dm] rơi.
Cũng [C] may Ca- [G/B] li trời mưa [Fmaj7] ít không như Sài Gòn
Nếu [Bm7] không tôi đã [E7] khóc một dòng [Am] sông.

Không [Bm] chi xót [E7] xa cho [Am] bằng thân phận người
Xa nhà sống một mình đơn [Dm] côi.
Cũng [C] may bên [G/B] này
thời gian qua vun [Fmaj7] vút không như Sài Gòn
Nếu [Bm7] không tôi đã [E7] khóc một dòng [Am] sông.

Khóc một dòng [Dm7] sông, tôi đã [G] khóc một dòng [C] sông.
Một dòng sông [Am] dài, nhớ cha nhớ [E] mẹ.
Nhớ anh, nhớ [C] chị.
Khóc một dòng [Dm7] sông, tôi đã [G] khóc một dòng [C] sông.
Một dòng sông [Am] dài, những E chiều mưa tôi [Fmaj7] khóc.
Khóc một dòng [Am] sông.

Tôi [Bm7] hay nhớ [E7] về quê [Am] nhà vào buổi chiều.
Nhất là những buổi chiều mưa [Dm] rơi.
Cũng [C] may Ca- [G/B] li trời mưa [Fmaj7] ít không như Sài Gòn
Nếu [Bm7] không tôi đã [E7] khóc một dòng [Am] sông

Khóc một dòng [Dm7] sông, tôi đã [G] khóc một dòng [C] sông.
Một dòng sông [Am] dài, nhớ cha nhớ [E] mẹ.
Nhớ anh, nhớ [C] chị.
Khóc một dòng [Dm7] sông, tôi đã [G] khóc một dòng [C] sông.
Một dòng sông [Am] dài, những [E] chiều mưa tôi [Fmaj7] khóc.
Khóc một dòng [Am] sông.

Tôi [Bm7] hay nhớ [E7] về quê [Am] nhà vào buổi chiều.
Nhất là những buổi chiều mưa [Dm] rơi.
Cũng [C] may Ca- [G/B] li trời mưa [Fmaj7] ít không như Sài Gòn
Nếu [Bm7] không tôi đã [E7] khóc một dòng [Am] sông

Cũng [C] may Ca- [G/B] li trời mưa [Fmaj7] ít không như Sài Gòn
Nếu [Bm7] không tôi đã [E7] khóc một dòng [Am] sông

Tôi [Bm7] hay nhớ [E7] về quê Am nhà vào buổi chiều…

x

Fmaj7

234

Thế tay

Đánh giá bản hòa âm

Bình luận yêu cầu hợp âm

3 bình luận
Sắp xếp theo